Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Artykuł stanowi propozycję spojrzenia na pamiątkę turystyczną jako na obiekt analiz na gruncie antropologicznym, socjologicznym czy kulturowym. Celem tekstu jest osadzenie badań pamiątek turystycznych w kontekście rozważań dotyczących znaczenia przedmiotów w współczesnym „supermarketu kultury”. Rozważania dotyczą również kupowania pamiątek, które uznać można za jeden z licznych rytuałów turystycznych oraz przestrzeń kontaktu międzykulturowego.

Słowa kluczowe


pamiątka; przedmiot; autentyczność; tradycja; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., 2011, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, rękopis

Baudrillard J., 2000, The System of Objects, Verso, London

Boorstin D., 1992, The Image: A Guide to Pseudo-events in America, Vintage Books

Burszta W., 1998, Wielokulturowość – nowy globalny folkloryzm, [w:] Kiczosfery współczesności, red. W. Burszta, E. Sekuła, Warszawa, s. 57-67

Clifford J., 1997, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, London

Cohen E., 1979, A phenomenology of tourist experience, “Sociology” vol. 13, s. 179-201

Dilworth L., 2003, “Handmade by an American Indian” – souvenirs and the cultural economy of southwestern tourism, [w:] H. Rothman, W. Clements, The culture of tourism, the tourism of culture: selling the past to the present in the American Southwest, UNM Press

Douglas M., Isherwood B., 1996, The world of goods: towards an anthropology of consumption : with a new introduction, Routledge

C. Fees, 1996, Tourism and the politics of authenticity in a North Cotswold Town, [w:] T. Selwyn (red.), The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism, Willey&Sons, Chichester, s. 122

Graburn N., 1984, The Evolution of Tourist Arts, “Annals of Tourism Research”, v. 11, s. 393-419

Grodziska K., 2003, Gdzie miasto zaczarowane…Księga cytatów o Krakowie, Wyd. Znak, Kraków

Kopytoff I., 2003, Kulturowa biografia rzeczy, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa, s. 249-275

Krajewski M., 2004, W stronę socjologii przedmiotów, [w:] W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, Poznań, s. 43-64

Lentocha J., 2006, Pamiątka na t(r)opie, czyli czego pragną turyści, dostęp: http://www.mot.krakow.pl/index,a,f,c,14,d,270.html, [28.02.2011]

MacCannell D., 1992, Empty meeting grounds: the tourist papers, Routledge

MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wyd. Muza, Warszawa

Paluch M., 2008, Brakuje ładnych pamiątek z Krakowa, „Polska. Gazeta Krakowska”, 29.07.2008, dostęp: http://krakow.naszemiasto.pl/archiwum/1745466,brakuje-ladnych-pamiatek-z-krakowa,id,t.html, [28.02.2011]

Pamiątka z Polski, dostęp: http://www.pot.gov.pl/konkursy/pamiatka-z-polski/, [28.02.2011]

Radłowska R., 2005, Konkurs na pamiątkę jubileuszową z Krakowa rozstrzygnięty, ale po co?, „Gazeta Wyborcza” 06.12.2005, dostęp: http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3052270.html, [28.02.2011]

Selwyn T., 1996, The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Willey&Sons, Chichester

Simmel G., 1980, Filozofia mody, [w:] Simmel, red. S. Magala, Warszawa

Słownik języka polskiego PWN, 2007, PWN, Warszawa

Stewart S., 1984, On longing: narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the collection, Duke University Press

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Veblen T., 1998, Teoria klasy próżniaczej, Wyd. MUZA, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.78

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642