Turystyka kulturowa w miejscowościach wypoczynkowych

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Turystyka kulturowa odgrywa istotną rolę w wielu miejscowościach i regionach tak w Polsce, jak i w innych krajach. Bez wątpienia można stwierdzić, iż w licznych przypadkach jest ona nawet najważniejszym rodzajem turystyki. Moje pytanie (czy szerzej – problem) odnosi się do znaczenia turystyki kulturowej na obszarach, które powszechnie nie są kojarzone z tym rodzajem turystyki. Jako przykład można wskazać chociażby wiele miejscowości nadmorskich (jednak przecież nie tylko takich). W tym kontekście chciałbym zadać następujące dwa pytania:
1) Jak Państwo oceniacie znaczenie turystyki kulturowej w nadmorskich kurortach i innych miejscach oraz obszarach z dominującymi funkcjami turystyki wypoczynkowej oraz
2) Jakie są potencjalnie rokujące sukces możliwości (a może praktycznie już podejmowane działania) w zakresie rozwoju turystyki kulturowej w takich właśnie miejscowościach (obszarach)?

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Jacek Borzyszkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642