Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Celem badania jest ustalenie potencjału Kanału Elbląskiego jako systemu i obszaru eksploatacji turystycznej ukierunkowanej na walory antropogeniczne. Badanie uwzględnia zarówno same zasoby odpowiadające zainteresowaniom i preferencjom poszczególnych grup turystów (w tym ich aktualną lub potencjalną atrakcyjność dla turysty oraz poziom dostępności komunikacyjnej i fizycznej), jak i zakres realizowanych czynności zarządczych, poziom obsługi turystów w przestrzeni Kanału (gminach położonych przy szlaku wodnym), infrastrukturę służącą turystyce, informację turystyczną i promocję oraz poziom organizacji usług i produktów turystycznych, w tym tematycznych i lokalnych. W jego ramach przebadano również środowisko zaangażowane w organizację i rozwój oferty kulturowo-turystycznej w obszarze Kanału, ustalając jego opinię na temat potencjału i istniejących produktów i usług, oczekiwania na temat przyszłej struktury i organizacji szlaku oraz preferencje w odniesieniu do modelu i zakresu zarządzania szlakiem kulturowym

Słowa kluczowe


badanie, Kanał Elbląski, waloryzacja, raport

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artyshuk O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, Nr 9, s. 4-24

Januszewski S. (red.), 2001, Kanał Ostródzko-Elbląski, z serii: Zabytki przemysłu i techniki w Polsce, Wyd. Studio Artystyczno-Reklamowe „TAK”, Wrocław

Kachniewska M., 2013, Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu [w:] P. Dominik (red.) Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, Wyd. Almamer, Warszawa, s. 106-120

Kanał Elbląski i okolice. Przewodnik z mapą, 2009, Wyd. Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski, Elbląg

Katalog Obiektów Noclegowo-Gastronomicznych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej, 2011, opr. K. Mieszkowski, M. Tomaszewski, Wyd. Stowarzyszenie ŁNKE LGD I LGD WE, Elbląg-Milejewo 2011

Kowalski R., Wawrzyński C, 2012, 100 lat Żeglugi pasażerskiej. Ostróda-Iława- Elbląg 1912-2012, Wyd. Edytor WERS, Olsztyn

Kraina Kanału Elbląskiego. Przewodnik turystyczny, 2010, Wyd. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego / Amistad sp. z.o.o. Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. 2, Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich, artykuł, „Turystyka Kulturowa” Nr 1, s. 34-60, s. 27

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Wyd. Proksenia, Kraków

Moje Mazury - portal turystyczny: www.mojemazury.pl [Moje Mazury www 2016]

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 26/2011 (3639) - Pozycja 13790 – wpis Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej

Navicula - Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego: www.navicula.org.pl [Navicula www 2016]

Plis H., 2010, Historie i uroda obszaru Kanału Elbląskiego, Wyd. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu, Elbląg

Razem można więcej. Informator o LGD i LSR Kanału Elbląskiego 2006-2011, opr. Z. Romanowska, S. Pańczuk, Wyd. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD, Elbląg 2011

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.gdansk.rzgw.gov.pl [RZGW www 2016]

Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego. Przewodnik po szlakach rowerowych, 2012, Tekst: K. Mieczkowski, M. Tomaszewski, Wyd. Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski LGD, Elbląg

Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu: Szlak Kanału Elbląskiego. Przewodnik drogowy (właściwy tytuł: Zaproszenie do odkrywania Szlaku Kanału Elbląskiego) 2013, (tekst T. Maciejczyk), Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn - Kraków

www.kanal-elblaski-lgd.pl [Stowarzyszenie LGD www 2016]

Żegluga Ostródzko-Elbląska sp. z.o.o.: www.zegluga.com.pl [Żegluga www 2016]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642