New Directions in Tourism Analysis: Tourism Imaginaries at the Disciplinary Crossroads: Place, Practice, Media

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Tom „Tourism imaginaries at the Disciplinary Crossroads: Place, Practice, Media” będący przedmiotem niniejszej recenzji ukazał się w 2016 roku nakładem wydawnictwa Routledge w serii „New Directions in Tourism Analysis”. Jego redakcji podjęło się dwoje znanych naukowców: Maria Gravari-Barbas i Nelson Graburn. Maria Gravari-Barbas jest profesorem geografii na Sorbonie oraz stoi na czele dwóch instytutów badawczych zajmujących się badaniami turystyki (Institute of Research and Higher Studies on tourism oraz Interdisciplinary Research Group on Tourism Studies) jest także aktywnym działaczem z ramienia UNESCO w zakresie turystyki, kultury i rozwoju. Nelson Graburn, którego można niewątpliwie uznać za jednego z „ojców-założycieli” antropologii turystyki jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley oraz wieloletnim redaktorem najbardziej prestiżowego czasopisma anglojęzycznego poświęconego studiom nad turystyką „Annals of Tourism Research”.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barański J., Golonka-Czajkowska M., Niedźwiedź A., 2015, W krainie metarefleksji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Gravari-Barbas M., Graburn N.(red.), 2016, New Directions in Tourism Analysis: Tourism Imaginaries at the Disciplinary Crossroads: Place, Practice, Media, Brookfield, US. Routledge

Kowalewski J., Piasek W. (red.), 2009, Antropologizowanie humanistyki, UWM Press, Olsztyn

Salazar N. B., (2009), Imaged or imagined? Cultural representations and the "tourismification"of peoples and places, Cahiers d’E´tudes Africaines, 49 (193-194), 49-71

Salazar N. B., 2010, Envisioning Eden: Mobilizing imaginaries in tourism and beyond, Oxford: Berghahn

Salazar N.B., 2012, “Annals of Tourism Research”, 39 (2012), 863–882

Salazar N.B., Graburn N.H.H., 2014, 2016, Tourism Imaginaries. Anthropological Approaches, Berghahn Books, New York, Oxford

Selwyn T., (Ed.), 1996, The tourist image: Myths and myth making in tourism, Chichester: John Wiley

Wieczorkiewicz A., Brzozowska B., 2010, Wyobraźnia turystyczna, Wprowadzenie [w:] Kultura Współczesna. Teoria , interpretacje, krytyka, Vol. 3


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Magdalena Banaszkiewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642