Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu poddębickiego

Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowski B., Baranowski K., Krakowski M., Lech A. 1972, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce T.IV, Z.6, Powiaty Łęczyca i Poddębice - województwo łódzkie, PAN, Zakł. Narod. im.Ossolin. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk

Gorączko M., Gorączko A. 2013, Cechy regionalne w budownictwie na terenie gminy Uniejów, Biuletyn Uniejowski, 2, 53-65

Gorączko M., Gorączko A. 2016, Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w rozwoju gminy Uniejów [w:] K.Heffner, B.Klemens (red) Obszary wiejskie - wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, CLXVII, Warszawa, 156-171

Gorczyszewska E., Smętkiewicz K. 2013, Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 144, cz. 2, 395-408

Jabłońska J. 2005, Kapituła uniejowska do początku XVI wieku, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce

Kępińska B., Smętkiewicz K. 2015, Geotermalne bogactwo. Wykorzystanie wody geotermalnej na przykładzie Uniejowa, Wyd. Geotermia Uniejów Sp. z o.o., Uniejów

Kobojek E. 2016, Krajobraz kulturowy doliny Warty w okolicach Uniejowa, Biuletyn Uniejowski, 5, 175-191

Krajewski K. 2009, Historia wsi Czepów, Skotniki, Rożniatów, Wilamów, Pęgów, Stemplew i Wola Świniecka, nakładem autora, Poddębice

Krajewski K., Krajewska Z. 2004, Kościoły parafialne, filialne Kościoła Rzymskokatolickiego w powiecie poddębickim, nakładem autorów, Poddębice

Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Uniejów do 2010 r., Uniejów 2016

Krantz L. 1980, Zamek w Uniejowie, Warszawa-Poznań

Kugiejko M., Susło J. 2015, Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie, Turystyka Kulturowa, 11, 55-69

Łódzkie 2016/2017. Przewodnik turystyczny, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Miasto i gmina -Uniejów mapa turystyczno-krajoznawcza, Wyd. Termy Uniejów, Uniejów 2012

Nowak A.Cz. 1987, Koło-Kłodawa-Uniejów-Dąbie-Przedecz oraz okolice. Przewodnik Turystyczny, COIT, Poznań

Operat Uzdrowiskowy - Uzdrowisko Uniejów, Uniejów 2012

Pietrzak J. 1998, Poddębickie kalendarium, Poddębickie Towarzystwo Regionalne, Poddębice

Powiat Poddębicki - informator turystyczny, Wyd. Starostwo Powiatowe w Poddębicach, b.d.

Puckowa J. 2009, Poddębice w okresie międzywojennym 1918-1939, Poddębickie Towarzystwo Regionalne, Wyd. Prof-Art., Poddębice

Smętkiewicz K. 2014, Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Wyd. Ibidem, Łódź

Smętkiewicz K., Smętkiewicz K. 2015, Przyrodnicze spacery po Uniejowie, Wyd. Geotermia Uniejów Sp. z o.o., Uniejów, wyd.II

Szewczyk G. 2007, Zbiornik wodny Jeziorsko, RZGW w Poznaniu, Poznań-Skęczniew

Szymczak J. (red) 1995, Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź-Uniejów

Uniejów. Uzdrowisko Termalne, (mapa gminy i plan miasta) Wyd. Urząd Miasta Uniejów, b.d.

www.biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl

www.cluktur.pl

www.ekouniejow.pl

www.geotermia-uniejow.pl

www.mariakonopnickawbronowie.pl

www.miedzywartaanerem.com.pl

www.parafiaspycimierz.org.pl

www.peczniew.pl

www.poddebice.pl

www.sztetl.org.pl

www.uniejow.pl

www.termyuniejow.pl

www.wartkowice.pl

www.zamekwuniejowie.pl

www.zamkilodzkie.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.809

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642