Na uboczu? Zarządzanie ruchem turystycznym w Radrużu - planowanie działań rozwojowych przez właściciela zabytku i gospodarzy gminy

Aleksandra Chabiera

Abstrakt


Wpisanie cerkwi św. Paraskewy na listę światowego dziedzictwa UNESCO spowodowało zwiększenie ruchu turystycznego w Radrużu, małej roztoczańskiej wsi. Właściciel obiektu, lubaczowskie Muzeum Kresów, wraz z gminą Horyniec – Zdrój (gospodarzem terenu) prowadzą działania związane z przystosowaniem obiektu do wymogów nowej sytuacji. Jednocześnie Muzeum realizuje w okolicach inne działania, związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa i jego promocją. Oznacza to nie tylko działalność na rzecz rozwoju turystyki kulturowej, ale także edukację lokalnej społeczności. Muzeum współpracuje z miejscowym samorządem, ale działania prowadzi na poziomie powiatu i regionu. Dlatego cerkiew i wieś zostają wpisane w sieć produktów turystycznych dostępnych na Roztoczu, związanych z turystyką kulturową opartą o zabytki drewnianej architektury, zwłaszcza sakralnej, oraz o dziedzictwo niematerialne i przyrodnicze. Ani wieś, ani gmina nie są w stanie samodzielnie przeprowadzić odpowiednich działań. Zintegrowanie działań różnych instytucji pozwala na aktywne planowanie rozwoju i reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość. 


Słowa kluczowe


dziedzictwo; rozwój lokalny; turystyka; UNESCO; planowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chabiera A., Kozioł A., Skaldawski B. (red.), 2016, Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

Czuba M., 2013, Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa, s. 43 - 45

Dziedzic E. (red.), 2015, Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 65 - 80

Kozioł A., Einen A., 2016, Znaczenie dziedzictwa kulturowego – polsko-norweskie badanie społeczne, [w:] A. Chabiera, A. Kozioł, B. Skaldawski (red.), Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań lokalnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, s. 27 – 31

Krukowska – Bania B., 2016, Czy biznes to bajka? Wyzwania dla przedsiębiorców, wyzwania wobec zabytków, [w:] A. Chabiera, A. Kozioł, B. Skaldawski (red.), Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań lokalnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, s. 60 – 61

Makara S., Woch B., 2008, Kresowe dziedzictwo. Kamieniarstwo bruśnieńskie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Lubaczów

Meyer B., 2010, Aktywność samorządu lokalnego jako element, potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Zeszyty naukowe nr 590, Ekonomiczne problemy usług nr 52, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 23 – 32

Novy J., 2016, The selling (out) of Berlin and the de- and re-politicization of urban tourism in Europe’s ‘Capital of Cool’, [in:] C. Colomb, J. Novy (ed.) Protest and Resistance in the Tourist City. Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility, Routledge, Abingdon, s. 52 – 72

Strategia promocji i rozwoju gminy Horyniec – Zdrój na lata 2015 – 2020, Horyniec - Zdrój 2015

Apetyt na region. Podkarpackie. Ogólnopolskie badania opinii publicznej, 2013, CityBell Consulting dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

www.echodnia.eu/swietokrzyskie/turystyka/ [27.12.2016]

www.theguardian.com [27.12.2016]

http://www.nepomuki.pl/nepomuk/belz.htm [27.12.2016]

http://greenvelo.pl/portal/pl/o-szlaku/przebieg-szlaku-0 [31.12.2016]

http://dom.nid.pl [30.12.2016]

http://www.wiadomosciturystyczne.pl/artykuly/artykul/501,0,47,0,raport___turystyka_militarna.html [29.01.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Aleksandra Chabiera


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018. ISSN 1689-4642