Funkcja turystyczna i jakość obsługi ruchu turystycznego w zarządzaniu najważniejszymi obiektami sakralnymi na obszarze Polski

Przemysław Buryan

Abstrakt


Trudno dzisiaj wyobrazić sobie podróż kulturową zorganizowaną na obszarze Polski, w programie której nie byłoby ani jednego obiektu sakralnego. Niemalże każde średniej i dużej wielkości miasto ma godną uwagi świątynię, która w wielu przypadkach jest świadectwem historii, a jej dzieje są odzwierciedleniem dziejów miejsca, w którym powstała. Trasy miejskie, szlaki tematyczne, czy standardowe spacery przewodników niemalże nigdy takich miejsc nie omijają. To z tego powodu, istotne jest nastawienie ich gestorów do ruchu turystycznego, a co za tym idzie odpowiednie jego udostępnienie, przejrzyste zasady zwiedzania i wnoszenia opłat oraz pro-turystyczne inicjatywy. Niestety, w wielu przypadkach, można odnieść wrażenie, że obiekty sakralne są chronionymi, nieprzyjaznymi turystom bastionami o liczniejszych zakazach niż udogodnieniach. Artykuł ma na celu ocenić jakość obsługi ruchu turystycznego w najważniejszych obiektach sakralnych w Polsce oraz określić pozycję turystyki w zarządzaniu nimi.


Słowa kluczowe


turystyka religijna; turystyka pielgrzymkowa; zarządzanie w turystyce; sakralne atrakcje turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bremer, T.S., 2003 “Il Genius Loci Ignotus di Eranos e la Creazione di un Luogo Sacro,” in E. Barone, M. Riedl, and A. Tischel (red) Eranos, Monte Veritá, Ascona, Edizioni ETS, Piza

Bremer T.S., 2004. Blessed with tourists: The borderlands of religion and tourism in San Antonio. Chapel Hill: University of North Carolina Press

Bremer T.S., 2006, Sacred spaces and tourist places, [w:] Timothy D.J., Olsen D.H. (red.), Tourism, religion and spiritual journeys, Routledge, London

Cymańska-Grabowska B., Stablik-Wlaźlak B., 2013, Podstawy turystyki tom 1, Wydawnictwo REA, Warszawa

Gandecka A., 2016, Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, nr 6, Poznań

Góral A., 2012, Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 1, Poznań

GUS, 2016, Turystyka w 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa

Jackowski A., 1998, Pielgrzymki = Turystyka pielgrzymkowa = Turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, Turyzm, 8, 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Kocher S., Levi D., 2009, Understanding tourism at heritage religious sites, Focus - the journal of planning practice and education, vol.6 nr 1, CalPoly, California

Kruczek Z., Walas B., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, [w:] Stasiak A., Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź

Łuczewski M., Bednarz-Łuczewska P., 2012, Analiza dokumentów zastanych, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, WWL Muza SA, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Szlak piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Myga-Piątek U., 2011, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, Problemy ekorozwoju, vol.6 nr 1, str. 145-154, Politechnika Lubelska, Lublin

Olsen D.H., 2006, Managment issues for religious heritage attractions, [w:] Timothy D.J., Olsen D.H., Tourism, religion and spiritual journeys, Routledge, London

Poria Y., Butler R., Airey D., 2004, Tourism, Religion and Religiosity: A Holy Mess, [w:] Current Issues in Tourism, 6 (4). str. 340-363, Taylor & Francis, London

SIGA (Strategic Initiatives & Government Advisory), 2012, Divers beliefs: tourism of faith, FICCI

Tuan Yi-Fu, 1977, Space and Place: The Perspective of Experience., University of Minnesota Press, Minneapolis

Zajadacz A., 2014, Dostępność przestrzeni turystycznej w ujęciu geograficznym, Turyzm, nr 24/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

www.achikatedraoliwa.pl

www.benedyktyni.net

www.debno.diecezja.pl

www.imienia.pl

www.informacja.pelplin.com

www.janjerozolimski.archpoznan.pl

www.kalwaria.eu

www.katedra.archpoznan.pl

www.katedra.mkw.pl

www.katedra-frombork.pl

www.katedratorun.pl

www.katedra-wawelska.pl

www.kosciolpokoju.pl

www.lad.pl

www.mariacki.com

www.opactwo.eu

www.parafia.brunary.pl

www.wagrowiec.paulini.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Przemysław Buryan


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642