Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce

Łukasz Gaweł

Abstrakt


Prezentowany artykuł ma za zadanie opisać związki i zależności pomiędzy rozwojem turystyki kulturowej a zasobami dziedzictwa kulturowego. Można je przedstawić jako stałe napięcie pomiędzy interesami (korzyściami) społeczności lojalny ch, naturalnych spadkobierców i wytwórców dziedzictwa kulturowego a turystami, przybywającymi w dane miejsce z powodu dziedzictwa właśnie. Analizując te związki można opracować kilka scenariuszy relacji – od pełnej współpracy i wzajemnego poszanowania po otwartą wrogość.  Biorąc pod uwagę powyższe, w drugiej części tekstu przedstawiono analizę dokumentów strategicznych, odnoszących się do rozwoju turystki (jednego na poziomie krajowym oraz trzech strategii regionalnych). Celem analizy było zbadanie, na ile kreujący rozwój turystyki biorą pod uwagę pełne zasoby dziedzictwa kulturowego (materialne i niematerialne), przy jednoczesnym dążeniu do ich ochrony i zrównoważonego rozwoju.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; zarządzanie dziedzictwem; dziedzictwo jako zasób; dziedzictwo vs. turystyka; sektor kreatywny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Gaweł Ł. 2016, Dziedzictwo kulturowe – ustalenia podstawowe (w:) A. Jagielska-Burduk (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kulturowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Howard P., 2003, Heritage. Management, Interpretation, Identity, Continuum, London–New York

Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, „Mazowsze. Studia regionalne”, nr 7

MacCannell D. 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik, Proksenia, Kraków

Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Purchla J. (red.), 2008, Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków

http://szlakrzemiosla.pl/rzemiosla.html [25.01.2017]

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Pogrzeb-Wenecji,wid,11686085,wiadomosc.html?ticaid=111379 [10.07.2013]

https://www.umww.pl/attachments/article/46012/Projekt%20Strategii%20rozwoju%20turystyki%20w%20woj%20wlkp%20do%202020%20roku.pdf [22.01.2017]

Program rozwoju turystyki do 2020 roku, https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599,Program-Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html [15.01.2017]

www.lastampa.it/2016/08/28/italia/cronache/turisti-navi-e-laguna-a-rischio-ultimatum-dellunesco-a-venezia-XSHzdoJ6cBydoiNhdbKiOJ/pagina.html [10.01.2017]

www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/109/345/1/strategia_rozwoju_turystyki_w_wojewodztwie_mazowieckim_na_lata_2014_-_2020.pdf [22.01.2017]

www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-malopolskie [25.01.2017]

www.rp.pl/Spoleczenstwo/161019740-Wlochy-Wenecja-sie-wyludnia.html#ap-1 [10.01.2017]

www.tagowisko.com.pl/uploads/ac497b2164d3d4689e71cf3dd303f863.doc [23.01.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Łukasz Gaweł


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642