Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja

Rafał Panfil

Abstrakt


W latach 2014–2016 Muzeum Zamkowe w Malborku w oparciu o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014, w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, realizowało projekt pt. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku. Zarządzany przez to muzeum Zespół Zamkowy, obiekt o randze międzynarodowej wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest największą atrakcją turystyczną w Polsce północnej, a także największym ceglanym zamkiem na świecie [Hochleitner 2016, s. 55; Mańkus 2016, s. 126-127; Musiaka 2016, s. 24]. Prowadzone w niemal trzyletnim cyklu w Skrzydle Północnym warowni prace konserwatorskie same w sobie stały się atrakcją turystyczną i przyczyniły się znacząco do zwiększenia liczby zwiedzających: w 2014 r. 456 tys., 2015 r. ponad 520 tys., a w 2016 r. ponad 600 tys. [Mańkus 2016, s. 129]. Stało się tak między innymi dzięki odpowiednio zastosowanej oprawie medialnej projektu oraz organizowanym w tym czasie konferencjom naukowym, licznym wystawom oraz znacznie poszerzonej ofercie muzealnej. Już w 2014 r. uruchomiono dwie nowe trasy turystyczne: „Rodzinna przygoda na Zamku Malbork” i „Szlakiem zamkowych tajemnic”, będące elementem strategii nawiązywania dialogu ze zwiedzającym [Czarnowska 2016, s. 210-211], a w roku 2015 „Nocne zwiedzanie zamku” skierowane do turysty indywidualnego [Mańkus, s. 131-133]. Odbyły się też inne wydarzenia, np. w styczniu 2016 r. konferencja ,,Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku", zwieńczona wystawą plenerową pod tym samym tytułem [Czarnowska 2016, s. 201] oraz wydaniem monografii zatytułowanej „Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku” [Czerniak, Kowalik 2016, s. 116].


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka; dziedzictwo kulturowe; Malbork; cultural tourism; tourism; heritage; Malbork

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czarnowska J., 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła NMP w Malborku, [w:] Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, J. Hochleitner J. (red.), Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 201-217.

Czerniak G., Kowalik J., 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, "Turystyka Kulturowa" , nr 4, s. 116-119.

Hochleitner J., 2016, Funkcje kaplicy św. Anny w Malborku a współczesna interpretacja krajoznawcza, "Echa Przeszłości", t. XVII, s. 55-69.

Hochleitner J., 2016, Kaplice i cmentarze zamku malborskiego w ofercie turystycznej – nowe wyzwania, [w:] Kultura i turystyka – sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź, s. 205-220.

Mańkus R., 2016, Ochrona dziedzictwa czy troska o zwiedzających?, [w:] Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, J. Hochleitner J. (red.), Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 125-136.

Musiaka Ł., 2016, Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie Malborka, [w:] Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, J. Hochleitner J. (red.), Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 23-42.

http://www.zamek.malbork.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.830

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Rafał Panfil

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642