Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

Weronika Pokojska

Abstrakt


W artykule zestawiono ze sobą procesy rewitalizacji i tworzenia szlaków kultury industrialnej oraz przeprowadzono analizę wspólnych płaszczyzn dla obu zagadnień. Wynika to z obserwacji, iż turystyka kulturowa może kreować nowe funkcje dla obszarów rewitalizowanych, a skutecznym narzędziem tego procesu są szlaki kulturowe. Pierwsza część artykułu przedstawia korzyści wynikające z przynależności obiektu poprzemysłowego do szlaku oraz studium najbardziej, w kontekście dziedzictwa industrialnego, reprezentatywnego z nich – European Route of Industrial Heritage. Druga część stanowi próbę scharakteryzowania wybranych aspektów relacji między procesem rewitalizacji a rozwojem turystyki kulturowej.


Słowa kluczowe


szlak kulturowy; rewitalizacja; European Route of Industrial Heritage; Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Affelt, W., 2009, Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości, „Kurier Konserwatorski”, 5/2009, s. 5-20

Ashworth, G., 2007, Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument sfragmentaryzowanej polityki, [w:] G. Ashworth, Dziedzictwo kulturowe w XXI w. Szanse i wyzwania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 29-42

Batko, R., 2012, Czym jest dla mnie humanistyczne zarządzanie? [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł (red.) Zarządzanie. Kultura .Media. Dziedzictwo, Wydawnictwo Attyka, Kraków, s. 246-251

Gaweł, Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Gaweł, Ł., 2012, W cieniu Zagłębia Ruhry? O potencjale kulturowym obiektów poprzemysłowych województwa śląskiego, wpisanych w obręb Szlaku Zabytków Techniki, [w:] K. Skalski, Ł. Gaweł (red.), Od hałdy do kultury, Wydawnictwo Attyka, Kraków, s. 17-32

Hajduga, A., 2016, Portfolio Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 51-87

Handszuh, H., 2016, Założenia konferencji, [w:] Nowe otwarcie dla turystyki – niematerialne dziedzictwo przemysłowe. XII Międzynarodowa Konferencja na temat turystyki dziedzictwa przemysłowego, Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrze, s. 11-18

Industriada 2015 – materiały prasowe, http://industriada.pl/Media/Default/Industriada%202015/konferencja%20programowa%2028%20maja/Konferencja%20programowa%2028%20maja%20-%20INDUSTRIADA%202015.pdf [12.06.2015]

Industriada 2016 – materiały prasowe, http://industriada.pl/Media/Default/INDUSTRIADA%202016/konferencja%20prasowa%203/INFORMACJA%20PRASOWA%20INDUSTRIADA%202016.pdf [26.02.2017]

Kostera, M., 2012, Manifest humanistyczny o zrównoważone zarządzanie, [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł (red.) Zarządzanie. Kultura .Media. Dziedzictwo, Wydawnictwo Attyka, Kraków, s. 9-14

Mikos von Rohrscheidt, A., 2008, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka kulturowa”, Nr 2/2008 (Grudzień 2008), s. 17-31

Mikos von Rohrscheidt, A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Orzechowska-Kowalska, K., 2009, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka kulturowa”, Nr 12/2009 (Grudzień 2009), s. 4-20

Piotrowska, A., 2012, Rewitalizacja obszarów staromiejskich i poprzemysłowych, [w:] K. Skalski, Ł. Gaweł (red.), Od hałdy do kultury, Wydawnictwo Attyka, Kraków, s. 81-93

Piotrowski, P., Czerny, K., 2017, Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych, „Turystyka kulturowa”, Nr 1/2017 (styczeń-luty 2017), s. 160-170

Pokojska, W., 2016, Analiza interesariuszy szlaków kulturowych [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s.187-240

Skalski, K., 2010, Słowo wstępne, [w:] K. Skalski (red.) O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 5-9

www.wiener-gasometer.at/en [14.05.2015]

www.gasometer.de/de/ [31.05.2015]

www.landschaftspark.de/ [14.06.2015]

www.erih.de [28.02.2017]

www.fagus-grecon.de [16.03.2017]

www.fagus-werk.com/de [28.02.2017]

www.unesco.pl/?id=293 [28.02.2017]

www.zabytkitechniki.pl [28.02.2017]

www.forumrewitalizacji.pl/ [10.02.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Weronika Pokojska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642