Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych

Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska

Abstrakt


Do najbardziej popularnych destynacji turystyki pielgrzymkowej należą obecnie Rzym, Fatima, Santiago de Compostela, Jerozolima czy Lourdes, a w Polsce – Licheń, Częstochowa, Wambierzyce, Łagiewniki i inne. Odwiedzanie i wędrowanie do miejsc kultu świętych i błogosławionych jest nie tylko domeną zorganizowanych wyjazdów w ramach biur podróży czy grup wyznaniowych, ale także samodzielnych wypraw indywidualnych lub w małych grupach. Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji to cel chętnie wybierany przez tych, którzy decydują się na pokonanie znacznej odległości trasy pieszo.

Szlak znaczony charakterystycznymi muszlami wiedzie do sanktuarium uznawanego przez chrześcijan za miejsce spoczynku św. Jakuba Większego przez wiele krajów Europy i jest nie tylko trasą pątników, ale także miejscem spotkań pielgrzymów różnej narodowości i wieku. Część z nich swoje doświadczenia zawiera w blogach podróżniczych, które współcześnie są jedną z najbardziej popularnych form podróżopisarstwa, dostępną także podróżnikom-amatorom. W artykule przedstawiono analizę wybranych blogów podróżniczych opisujących pielgrzymkę do Santiago de Compostela, zwłaszcza w odniesieniu do praktyk pisarskich, które pozwalają wpływać na czytelnika i wypływają ze specyficznego spojrzenia turystycznego. 


Słowa kluczowe


turystyka pielgrzymkowa; turystyka kulturowa; podróżopisarstwo; szlak pielgrzymkowy; szlak św. Jakuba

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bremer J., 2011, Przyczyny późnośredniowiecznego schyłku pielgrzymowania na przykładzie Santiago de Compostela, „Folia Turistica” „Filozofia podróży i turystyki”, nr 24, Kraków, s. 163-178

Burkot S., 1988, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Drzewiecki P., Credencial – paszport pielgrzyma – nowe zasady od kwietnia 2016 roku, caminodelavida.pl [20.04.2017]

Gawrycki M. F., 2010, W pogoni za wyobrażeniami. Próba interpretacji polskiej literatury podróżniczej poświęconej Ameryce Łacińskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Goch-Kenawy P., Ludzie blogi piszą, wpis na: http://post-turysta.pl/artykul/ludzie-blogi-pisza [19.04.2017]

Herbers K., Plötz R., 1993, Einführung: Spiritualität des Pilgerns im christilichen Westen, [w:] K. Herbers, R. Plötz, red., Spiritualität des Pilgerns, Gunter Narr Verlag, Tübingen, s. 7-24

Hope E., 2013, Blogi jako przestrzeń komunikowania na przykładzie blogów uczelnianych, „Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 157, Katowice, s. 22-33

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Quirini-Popławski Ł., 2009, Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu), [w:] Górka Z., Zborowski A. (red.), Człowiek i Rolnictwo, Kraków, s. 311-320

Kozicka D., 2003, Wędrowcy światów prawdziwych: dwudziestowieczne relacje z podróży, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków

MacCannel D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza S.A., Warszawa

Maryl M., 2013, Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, Warszawa, nr 2, s. 87-110

Mazur A., 2010, Historia pielgrzymowania, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), Turystyka religijna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 113-124

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. Kultour, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 86-102

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej, „Folia Turistica”, nr 39, s. 67-101

Mróz F., 2016, Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń

Mruk W., 2014, O tym czy św. Franciszek modlił się u grobu św. Jakuba i o pierwszych minorytach pielgrzymujących do Composteli, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, (red.) Święci i błogosławieni na drodze św. Jakuba : w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków, s. 27-36

Nieroba E., Czerner A., Szczepański M.S, 2010, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa

Orzechowska-Kowalska K., 2013, Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 36-55

Puchnarewicz E., 2010, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, Wyd. Libron, Kraków

Różycki P., 2012, Kilka uwag o turystyce i pielgrzymowaniu, „Folia Turistica” „Turystyka religijna”, nr 27, Kraków, s. 161-178

Szczepkowska E., 2011, Blogi podróżnicze jako przejaw współczesnego „nomadyzmu”, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”, nr 7, Olsztyn, s. 118-133

Turner V., 2010, Proces rytualny. Struktury i antystruktury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Wieczorkiewicz A, 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków

Ziomek J., 1990, Retoryka opisowa, Wyd. Naukowe im. Ossolińskich, Wrocław

www.camino.net.pl [20.04.2017]

www.caminodesantiago.pl [20.04.2017]

www.camino-europe-pl.eu [20.04.2017]

www.caminoways.com [20.04.2017]

www.gronze.com/camino-ebro [20.04.2017]

www.jakobsweg.de/europa/frankreich/via-lemovicensis/ [20.04.2017]

Szymonia. Blog podróżniczy Szymona i Moni (www.szymonia.pl) [26.04.2017]

Łukasz Supergan. Podróże, góry, fotografia (www.lukaszsupergan.com) [26.04.2017]

Na walizkach (www.nawalizkach.com.pl) [26.04.2017]

Kinga on Tour (www.kinganowak.pl) [26.04.2017]

Kudłacze w podróży (www.kudlaczewpodrozy.pl) [26.04.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642