Kultura Wschodu we wspomnieniach polskiej turystki. Ewa Dzieduszycka „Indie i Himalaje”

Aleksandra Kijak-Sawska

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony polskiej turystce kulturowej hrabinie Ewie Dzieduszyckiej, która w 1911 roku odbyła wraz z mężem podróż do Indii. Pokłosiem podróży jest książka Indie i Himalaje, z której pochodzi materiał egzemplifikacyjny wykorzystany w artykule. W artykule została przedstawiona biografia turystki, omówiono również szczegóły podróży z 1911 roku, która, zaplanowana jako wyjazd handlowy, stała się wyprawą w głąb subkontynentu indyjskiego, a w istocie – wyprawą w głąb indyjskiej kultury. Do nakreślenia portretu turystki wykorzystano typologię turysty kulturowego wypracowaną przez Boba McKerchera i Hilary Du Gros. Przywołano również definicje kultury oraz turystyki kulturowej – zarówno współczesne, jak i te, które mogły być znane Dzieduszyckiej.

Słowa kluczowe


Indie; Dzieduszycka; wizualność; turystyka kulturowa; bańka środowiskowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boyer M., 1972, Le tourisme, Le Seuil, Paryż

Cohen E.,1972, Towards a Sociology of International Tourism, „Social Research. An International Quarterly”, vol. 39, nr 1, s. 164-182

Cywińska-Lewicka T., Ostatnie lata w Kamieniu, „Powiśle Lubelskie”, nr 3(16), kwiecień 2006, s. 8-11

Dzieduszycka E., 1912, Indie i Himalaje. Wrażenia z podróży, Księgarnia Polska B. Połonieckiego, E. Wende i Sp., Lwów-Warszawa

Grotte J., 2016, A Case Study on Village Bikal – the first Theme park of Hungary, [w:] Bassa L., Kiss F.(red.) Proceedings of TCL2016 Conference. Tourism and cultural landscapes. Towards a sustainable approach, Foundation for Information Society, Budapeszt, s. 212-227

India, Burma, Ceylon and South Africa. Information for Travellers and Residents, Thomas Cook & Son, 1909, Londyn

MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. Klekot E., Wieczorkiewicz A., Muza, Warszawa 2002

McKercher, B. , Du Gros H., 2002, Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Hayworth Hospitality Press, Nowy Jork

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1/2008, s. 4-21

Morgan L. H., 1887, Społeczeństwo pierwotne czyli badanie kolei ludzkiego postepu od dzikości przez barbarzyństwo do cywilizacji, przekł. A. B., Nakład redakcji „Prawdy”, Warszawa

Nowakowska M, 2016, Fotografia sto lat temu. Kolekcja fotograficzna w zbiorach Stanisława Poniatowskiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław

Plog S., 1974, Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, vol. 14, nr 4, s. 55-58

Said E., Orientalizm, przekł. Wyrwas-Wiśniewska M., wydanie I, Zysk i S-ka, Poznań 2005

Sontag S., O fotografii, przekł. Magala S., Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986

Tylor E. B., Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, fizjologii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t. I, przeł. Z. A. Kowerska, Drukarnia F. Csernáka, Warszawa 1896,

UNWTO Annual Report 2012, 2013, UNWTO, Madryt

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, wyd. I, przeł. Szulżycka A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wyd. Universitas, Kraków

www.sejm-wielki.pl/b/12.120.303 [20.03.2017]

www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wladyslaw-koziebrodzki [20.03.2017]

www.sejm-wielki.pl/b/12.120.303 [20.03.2017]

www.lwow.com.pl/przekroj/didur.html [20.03.2017]

www.wprost.pl/historia/497427/Pierwsze-Polki-na-krancach-swiata.html [10.04.2017]

www.witkacologia.eu/uzupelnienia/Gondowicz_astral.pdf [10.04.2017]

www.dziennikpolski24.pl/artykul/2607218,o-jezupolu-pod-stanislawowem-hrabiach-dzieduszyckich- i-jezdzie-po-dziurach-na-rowerze,id,t.html [10.04.2017]

www.sejm-wielki.pl/b/12.120.303 [20.03.2017]

www.krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,ewa--dzieduszycka,5095.chtm [20.03.2017]

www.italianliners.com/lloyd-triestino-en [10.04.2017]

www.theshipslist.com/ships/lines/lloydaust.shtml [10.04.2017]

www.nuovolitorale.org/lloyd.asp [10.04.2017]

www.timetableimages.com/maritime/images/triest.htm [10.04.2017]

www.theshipslist.com/ships/descriptions/ShipsK.shtml [05.04.2017]

www.plimsoll.org/resources/SCCLibraries/WreckReports2002/20513.asp [05.04.2017]

www.atrieste.eu/Forum3/viewtopic.php?f=14&t=5235 [05.04.2017]

www.historichotelsthenandnow.com/tajmahalpalacemumbai.html [15.04.2017]

http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=010631 [20.03.2017]

http://kresy24.pl/pokuckie-majatki-potockich-i-dzieduszyckich/ [05.04.2017]

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zmarl-hrabia-wojciech-dzieduszycki/v49qz [20.03.2017]

http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000369&find_code=SYS&local_base=ARS10 [20.03.2017]

http://pl.rec.gory.narkive.com/Z9GQldzE/prasa-na-ski-na-ski-wielkanoc-w-czarnohorze-dlugie [10.04.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Aleksandra Anna Kijak-Sawska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642