Polscy biro- i enoturyści – wstępna charakterystyka komparatystyczna

Przemysław Charzyński, Zbigniew Podgórski

Abstrakt


Turystyka piwna i turystyka winiarska są najczęściej traktowane jako formy turystyki kulinarnej. Stają się one z każdym rokiem coraz bardziej popularne w Polsce. Liczba publikacji poświęconych charakterystyce biroturystów zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej jest niewielka, natomiast studia poświęcone enoturystom są liczniej obecne w literaturze turystycznokulturowej. Prace przedstawiające profil enoturysty pojawiły się w latach 90. XX wieku. Celem podjętych badań było określenie profilu polskiego eno- i biroturysty (turysty winiarskiego i piwnego), a także ustalenie wspólnych i rozłącznych cech osób uprawiających te rodzaje aktywności. Materiał do porównania w niniejszym opracowaniu pozyskano drogą analizy odpowiedzi respondentów, uczestniczących w badaniach ankietowych przeprowadzonych w latach 2011-2014. Dobór prób był celowy. Do analizy zakwalifikowano ankiety wypełnione przez 170 biroturystów oraz88 enoturystów . Otrzymane wyniki wskazują, że zarówno biroturystyka, jak i enoturystyka cieszą się większym zainteresowaniem mężczyzn niż kobiet. Statystyczny turysta piwny jest młodszy od turysty winiarskiego, a największą tego typu aktywność turystyczną wykazują osoby z wyższym wykształceniem. Biroturyści częściej niż enoturyści podróżują do miejsc wiążących się z ich kulinarnymi zainteresowaniami degustacją napojów.

Słowa kluczowe


profil turysty piwnego; profil turysty winiarskiego; biroturystyka; enoturystyka; turystyka kulinarna; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ACEVIN, Rutas del Vino de España, 2016, Informe de visitants a bodegas y museos del vino asociados a las Rutas del Vino de España 2015, http://www.wineroutesofspain.com/ [23.06.2017]

AECgroup, 2011, Barossa Product Gap Audit – Final Report v1.2, www.tourism.sa.gov.au/assets/documents/Barossa_Product_Gap_Audit.pdf [22.06.2017]

Arizona Hospitality Research & Resource Center, Center for Business Outreach, 2011, The Arizona Wine Tourism Industry, The W. A. Franke College of Business, Northern Arizona University

Bradley M.J., Berend K.J., Maples J.N., 2016, Identifying Resident Brewery Visitor's Level of Community Attachment,”KAPHERD Journal”, nr 1(54)

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF, Poznań

Charzyński P., Nowak A., Podgórski Z., 2013, Turystyka winiarska na Ziemi Lubuskiej – historycznie uwarunkowana konieczność czy nowatorskie rozwiązanie?, „Journal of Health Sciences”, nr 15, s. 198-216

Destination Analysts, Inc., 2013, Visit Napa Valley – 2012 Napa Valley Visitor Profile – Report of Findings, https://www.visitnapavalley.com/about-us/research/ [20.06.2017]

Destination Analysts, Inc., 2015, Visit Napa Valley – 2014 Napa Valley Visitor Profile – Report of Findings, March 2015, https://www.visitnapavalley.com/about-us/research/ [20.06.2017]

Destination Analysts, Inc., 2017, Visit Napa Valley – Napa Valley Visitor Profile 2016– Final Report of Finding, https://www.visitnapavalley.com/about-us/research/ [20.06.2017]

Dewar K., 2000. Cultural Tourism, [w:] J. Jafari (red.), Encyclopedia of tourism, Routledge, London

Hall C.M., Longo A.M., Mitchell R., Johnson G., 2002, Wine tourism in New Zealand, [w:] C. M Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis (red), Wine Tourism around the World: Development, Management and Markets, Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 150-174

Jaffe E., Pasternak H., 2004, Wine Trails as a Tourist Attraction in Israel, “International Journal of Tourism Research”, nr 6, s. 237-249

Jasińska M., 2014, Uwarunkowania, charakterystyka i perspektywy rozwoju biroturystyki w województwie śląskim, [manuskrypt pracy magisterskiej – promotor P. Charzyński], Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydz. NoZi UMK, Toruń.

Lameiras E., Mendes J., Pinto P., da Silva J., 2016, Segmentation of Wine Tourists: The case of Portugal, “Revista Turismo”, nr 18(3), s. 471-497

Lepková H., 2012, Pivní turistika v České Republice – Beer Tourism in the Czech Republic, [manuskrypt pracy dyplomowej – promotor Andrea Holešinská], Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno

Manno A.-M., Richards N., Bruwer J., 2016, Sources of Information Used by Wine Tourists Prior to Visiting an Australian Wine Region, [w:] J. Bruwer , L. Lockshin, A. Corsi, J. Cohen, M. Hirche (red.), 9th Academy of Wine Business Research Conference Wine Business Research that Matters Proceedings, University of South Australia, Adelaide, s. 608-620

Mazurkiewicz-Pizło A., 2013, Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich”, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń

Mitchell R., Hall C.M., McIntosh A, 2002, Wine tourism and Consumer Behaviour, [w:] C.M Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis (red.), Wine Tourism around the World: Development, Management and Markets, Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 115-135

Nowak A., 2012, Uwarunkowania, charakterystyka i perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej, [manuskrypt pracy magisterskiej – promotor Z. Podgórski], Zakład Geografii Krajobrazu, Instytut Geografii, Wydz. BiNoZ UMK, Toruń

Plummer R., Telfer D., Hashimoto A., Summers R., 2005, Beer Tourism in Canada along the Waterloo-Wellington Ale Trail, „Tourism Management”, nr 26, s. 447–458

Pratt M., 2011, Profiling wine tourists, more than just demographics, [w:] P. H. Remaud (red.) Proceedings of 6th AWBR International Conference │ Bordeaux Management School, 9-10 June 2011, Bordeaux

Procházka P., 2015, Potenciál a management rozvoje gastroturismu v turistické oblasti Plzeňsko, Pivní turismus na Plzeňsku, [manuskrypt pracy dyplomowej – promotor J. Vágner], Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a management, Katedra rekreologie a cestovního ruchu, Hradec Králové

Rodríguez García J., Vieira Rodríguez A., López-Guzmán T., 2012, Segmentación del Perfil de Enoturista en la Ruta del Vino del Marco de Jerez-Xérès-Sherry, “TURyDES revista de investigacion en turismo y desarollo local”, Vol. 5, nr 13, s. 1-14

Rogowski M., 2016, Turystyka piwna w Polsce – aktualne uwarunkowania rozwoju oraz sylwetka i zainteresowania biroturysty, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, nr 1(17), s. 207-226

Sigala M., Bruwer J., 2016, Does location of origin differentiate wine tourists? Findings from McLaren Vale, Australia, [w:] J. Bruwer , L. Lockshin, A. Corsi, J. Cohen, M. Hirche (red.), 9th Academy of Wine Business Research Conference Wine Business Research that Matters Proceedings, University of South Australia, Adelaide, s. 621-634

Tassiopoulos D., Nuntsu N., Haydam N., 2004, Wine Tourists in South Africa: A Demographic and Psychographic Study, “Journal of Wine Research” Vol. 15, nr 1, s. 51-63

Vieira Rodríguez A., López-Guzmán T., Rodríguez García J., 2013, Análisis del enoturista en la Denominación de Origen del Jerez-Xérès-Sherry (España), „Tourism & Management Studies”, Vol. 9, nr 2, s. 37- 43

Vonička M., 2015, Pivní cestovní ruch v libereckém kraji, [manuskrypt pracy licencjackiej – promotor M. Trousil], Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Liberec

Widawski K., Oleśniewicz P., Markiewicz-Patkowska J., 2016, Enoturystyka – rola edukacji w kształtowaniu oferty turystycznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” nr 13, s. 261-272

https://www.browar.biz/forum/ [30.05.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.877

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Przemysław Charzyński, Zbigniew Podgórski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642