Materialność tematycznych szlaków kulturowych jako punkt odniesienia dla współczesnych produktów turystycznych oraz szansa na stworzenie konkurencyjnej oferty

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Artykuł weryfikuje organizację tematycznych szlaków kulturowych jako przykładu systemu turystycznego. W kontekście współczesnych standardów turystyki kulturowej autor przedstawia szczegółowo cztery kryteria "materialności" tematycznych szlaków kulturowych, które determinują formę dojrzałego produktu turystycznego. Ponadto opisuje i uzasadnia zalety spełniania tych kryteriów z punktu widzenia korzyści: turystów kulturowych jako konsumentów, samych szlaków, ich partnerów i dostawców usług, samorządów i społeczności lokalnych oraz w sumie - całej krajowej oferty turystycznej.

Słowa kluczowe


szlaki tematyczne; produkt turystyczny; turystyka kulturowa; oferta

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999

Artyshuk O., Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, ‘Turystyka Kulturowa’, iss. 9, 2010, p. 4-24

Buryan P., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego andaluzyjskiego Szlaku Kalifatu Kordoby, ‘Turystyka Kulturowa’ iss. 2, 2012, p. 76-95

Cerkaski T., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba, ‘Turystyka Kulturowa’ iss. 6, 2012, p. 59-78

Czajkowski S., Mikos v. Rohrscheidt A., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego pętli wielkopolsko - lubuskiej Szlaku Cysterskiego, ‘Turystyka Kulturowa’, iss. 1, 2012, p. 66-87

Fidyk K., Szlaki turystyczno-kulturowe Małopolski - stała oferta czy efemeryczne zjawisko? [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.) Kultura i turystyka, Wspólna droga, Łódź 2011, p. 87-99

Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa 2010

Kazimierczak (ed.), Współczesne podróże kulturowe, Poznań2010, p. 65-88

Kruczek Z., Szlak Oscypkowy w Małopolsce . Droga od pomysłu do produktu turystycznego [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.) Kultura i turystyka, Wspólna droga, Łódź 2011, p. 101-112

McKercher, B., Du Cros, H., Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management, Binghamton, New York 2002

Mikos v. Rohrscheidt A., Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich, ‘Turystyka Kulturowa’ iss. 1, 2012, p. 35-61

Mikos v. Rohrscheidt A., Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, ‘Turystyka Kulturowa’ iss. 2, 2008, p. 17-32

Mikos v. Rohrscheidt A., Od ekstremalnej specjalizacji do ‘silva rerum’- problemy koncepcyjnej i praktycznej tematyzacji polskich szlaków kulturowych

Mikos v. Rohrscheidt A., Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, ‘Turystyka Kulturowa’, iss. 4, 2009, p. 4-28

Mikos v. Rohrscheidt A., Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków 2010

Mikos v. Rohrscheidt A., Szlaki kulturowe jako skuteczna forma tematyzacji przestrzeni turystycznej na przykładzie Niemieckiego Szlaku Bajek, ‘Turystyka Kulturowa’, iss. 9, 2011, p. 4-27

Mikos v. Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencja, perspektywy, Gniezno 2008

Mikos v. Rohrscheidt, A., Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, organizacja, zarządzanie, Kraków 2013

Mikos v. Rohrscheidt, Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, [in:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (eds.), ‘Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne’, (ZN 647), Szczecin 2011 p. 35-57

Mikos v. Rohrscheidt, Tematyczne podróże po szlakach jako forma turystyki kulturowej, [in:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (ed.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Poznań 2009, p. 384-402

Mikos v. Rohrscheidt A., Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego Niemiecki Szlak Bajek - ‘Deutsche Märchenstrasse’, ‘Turystyka Kulturowa’, iss. 9, 2011, p. 52-77

Prylińska M., Ratkowska P., City break - próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych, ‘Turystyka Kulturowa’, iss. 10, 2010, p. 4-16

Puczko L., Ratz T., Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism, [in:] Richards G. (ed.), Cultural Tourism. Global and Local Perspectives, New York 2007

Selwyn T., The Tourist Image. Myths and Myths Making in Tourism, Chichester 1996

Stasiak A., Produkt turystyczny – szlak, ‘Turystyka i Hotelarstwo“, iss. 10, 2006, p. 9-40

Steinecke A., Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Muenchen-Wien 2007

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty, Kraków 2008


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642