Wpływ eventów na destynacje turystyczne w obszarze turystyki kulturowej

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Pytanie 73 

Eventy stały się popularnym elementem szeroko rozumianej turystyki kulturowej.  W typowo turystycznych miejscowościach częstotliwość organizacji wydarzeń jest zdecydowanie większa niż w miesiącach poza głównym sezonem turystycznym. Wiele tego typu eventów odbywa się również w miejscach, w których funkcja turystyczna nie jest rozwinięta, a tym samym – miejscowości te nie są tradycyjnie kojarzone z turystyką. Tym samym organizacja wydarzeń kulturalnych stała się czymś naturalnym, powszechnie spotykanym we wszystkich regionach kraju...

Pytanie odnosi się do problemu organizacji, a ściślej – do wpływu eventu na daną destynację. Chciałbym je jednak zadać w kontekście lektury tekstu N. Piechoty i P. Zmyślonego  pt. „Mierzenie wpływu wydarzeń kulturalnych na gospodarkę lokalną” [w:] Kultura i Turystyka – w kręgu wydarzeń, B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), ROTWŁ, Łódź 2014,  s. 177-192). Autorzy, bazując na kilkudziesięciu publikacjach naukowych z zakresu festiwali, dokonali oceny oddziaływania różnych typów wydarzeń (megaeventów, wydarzeń charakterystycznych i wydarzeń lokalnych), wskazując na ich siłę wpływu (tj. ekonomicznego, społecznego, ekologicznego i turystycznego), zarówno dodatniego (pozytywnego) i ujemnego (negatywnego). Doszli do bardzo ciekawych wniosków, z których wynikło, że po uwzględnieniu wszystkich efektów (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), najbardziej korzystny wpływ mają wydarzenia lokalne, a najmniejszy – megaeventy. W związku z powyższym, chciałbym zadać pytanie składające się z dwóch części:

„Jak Państwo, bazując na swoich doświadczeniach, oceniacie wpływ konkretnych wydarzeń kulturalnych na destynację-organizatora? Czy faktycznie (po uwzględnieniu wszystkich pozytywnych i negatywnych efektów) organizacja wydarzeń lokalnych charakteryzuje się najbardziej korzystnym wpływem, a megaeventów – najmniej korzystnym?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mikos v. Rohrscheidt A., 2013a, Eventy kulturalne Wielkopolski jako część potencjału turystyki kulturowej regionu, „Turystyka Kulturowa” Nr 12, s. 6-24

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013b, Raport: Cykliczne eventy kulturalne Wielkopolski - 2013, "Turystyka Kulturowa" Nr 12, s. 78-91

Piechota N., Zmyślony P., 2014, Mierzenie wpływu wydarzeń kulturalnych na gospodarkę lokalną [w:] Kultura i Turystyka - w kręgu wydarzeń, B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), ROTWŁ, Łódź, s. 177-192

Industriada 2017 www - http://industriada.pl – program eventu Szlaku Zabytków Techniki “Industriada” na rok 2017

SP 2017 www - Szlak Piastowski II Weekend 2017 - www.szlakpiastowski.pl

AG program 2017 www – Program Festiwalu Akademia Gitary na rok 2017 - http://akademiagitary.pl/pl/program
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.894

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Jacek Borzyszkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642