Przestrzeń turystyki kulturowej - praca zbiorowa pod redakcją naukową Dominika Orłowskiego

Izabela Wyszowska, Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Abstrakt


Recenzowana publikacja Przestrzeń turystyki kulturowej pod redakcją naukową Dominika Orłowskiego, wydana przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, jest monografią pokonferencyjną zawierającą artykuły uczestników konferencji organizowanej
w WSTiJO w Warszawie.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Orłowski D. (red.) 2017, Przestrzeń turystyki kulturowej, WSTiJO Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Izabela Wyszowska, Agnieszka Wartecka-Ważyńska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642