Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego

Kamila Płazińska

Abstrakt


Abstrakt: Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Słowa kluczowe


analiza potencjału; waloryzacja; powiat rzeszowski; Rzeszów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska R., (red), 2007, Polska pełna uroku, Wyd. Petit Fute, Wrocław

Czarnota M., 2001, Rzeszowskie ulice i okolice, Wyd. Mitel, Rzeszów

Jarosińska M., 1992, Cmentarz Pobicieński w Rzeszowie, Wydawnictwo Przyjaciół Miasta Rzeszowa, Rzeszów

Kłos S., 2000, Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice, Wyd. Roksana, Krosno

Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz, Poznań.

Lodzińska E., Wieczorek W., 2012, Podkarpackie przewodnik + mapa, Wydawnictwo Demart, Warszawa

Malczewski J., 1995, Zamek w Rzeszowie, jego otoczenie i właściciele, Wyd. Libri Ressovienses, Rzeszów

Malec M., 2003, Słownik nazw geograficznych Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, (wyd. 2), Wyd. KulTour.pl, Poznań

Tokarski W., Kurowska E., 2009, Bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie. Przewodnik, Wyd. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów

Zalewski P., 2008, Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce: Nawigator turystyczny, Wyd. Carta Blanca, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Kamila Płazińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642