Rozwój i rezultaty badań nad turystyką kulturową w Polsce od roku 2008

Karolina Buczkowska-Gołąbek

Abstrakt


Pytanie 74

Kiedy w 2008 r. zaczynaliśmy publikować pierwsze obszerniejsze opracowania na temat turystyki kulturowej, wiedzieliśmy o niej tyle, co sami doświadczyliśmy i co przeczytaliśmy w literaturze zagranicznej: anglo- i niemieckojęzycznej. Po niespełna dekadzie, publikacji (artykułów i książek) na temat tego niezwykłego sposobu podróżowania, jest już znaczna ilość.

Co w takim razie wiemy o turystyce kulturowej i jej uczestnikach – turystach kulturowych, czego nie wiedzieliśmy wówczas i czego się w przeciągu tych 10 lat dowiedzieliśmy?

Czy to już, według Państwa, czas na pewne podsumowania i zamknięcie pierwszego (a może i już jakiegoś następnego) etapu badań i dociekań, wraz z otwarciem na kolejne? Czy może to nadal początek drogi?

 

 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ATLAS 2017 www The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) Stowarzyszenie na rzecz edukacji o turystyce i czasie wolnym międzynarodowa organizacja badaczy – archiwum badań i publikacji, stan na październik 2017 (www.atlas-euro.org/archives.aspx)

Bogacki M., 2010, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa”, Nr 4-6 s. 39-62

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF Poznań

Kamel N., 2012, Polskie biura podróży zajmujące się organizacją wyjazdów dla dzieci o charakterze turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” Nr 9., s. 79-83]

Kroplewski Z, Panasiuk A. (red.), 2011, Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Mikos v. Rohrscheidt 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” Nr 2, s.22-54

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (Stan: wrzesień 2010), „Turystyka Kulturowa” Nr 10, s. 40-68

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (Stan: wrzesień 2010), „Turystyka Kulturowa” Nr 10, s. 40-68

Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej. (Stan: sierpień 2012), „Turystyka Kulturowa” Nr 8, s. 79-112

Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej. (Stan: sierpień 2012), „Turystyka Kulturowa” Nr 8, s. 79-112

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. (Stan: sierpień 2014), „Turystyka Kulturowa” Nr 8, s. 86-135

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. (Stan: sierpień 2014), „Turystyka Kulturowa” Nr 8, s. 86-135

Pröbstle Y., 2014, Kulturtouristen. Eine Typologie, Springer VS, Wiesbaden

Pstrocka –Rak M., Nowacińska M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, „Turystyka Kulturowa”, Nr 4, s. 5-20

Rostand Jean E. C. 1959, Carnet d'un biologiste, Stock

Szaniawski K., 1994a, O obiektywności nauki [w:] Szaniawski K., 1994, Twórczość i wartości. O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane, (wybrał i opracował Jan Wolański), WN PWN, Warszawa, s. 8-17

Szaniawski K., 1994b, Twórczość i wartości. O nauce, rozumowaniu i wartościach, Tamże, s. 518-522.

Szaniawski K., 1994c, Metoda i twórczość w nauce, Tamże, str. 68-76

Szczepanowicz D., 2011, Turystyka religijna elementem turystyki kulturowej na przykładzie wyjazdów polskich grup turystycznych do Ziemi Świętej, "Turystyka Kulturowa" Nr 5, s. 17-28

Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczania świata w podróży, UNIVERSITAS, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Karolina Buczkowska-Gołąbek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642