Veer Yatra jako przykład działalności turystycznej umożliwiającej realizację turystyki militarnej w Indiach

Katarzyna Barwicka

Abstrakt


W ostatnich latach zauważyć można rosnące zainteresowanie turystyką militarną, z czym związane jest powstawanie przedsięwzięć turystycznych, które ułatwiają jej realizację. Celem artykułu jest zbadanie potencjału działalności turystycznej Veer Yatra jako przedsięwzięcia umożliwiającego realizację turystyki militarnej w Indiach. W badaniach oparto się na studiach literaturowych oraz na materiale uzyskanym przy użyciu metody wywiadu oraz metody obserwacji (głównie obserwacji uczestniczącej). Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę, iż Veer Yatra jest pionierskim przedsięwzięciem turystycznym na skalę krajową, które przyczynia się do popularyzacji turystyki militarnej w Indiach. 


Słowa kluczowe


turystyka militarna; turystyka w Indiach; Veer Yatra

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Janeczko E., Heise M., 2013, Możliwości rozwoju turystyki militarnej w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Wejherowo, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, R. 15, Zeszyt 37/4/2013, s. 137-143

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Komsta A., 2013, Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce, „Turystyka Kulturowa”, Nr 2/2013, s. 46-65

Kowalczyk A., 2009, Turystyka historyczno-militarna, [w:] K. Buczkowska i A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 286-312

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 44-46

Mahrouse G., 2016, War-zone Tourism: Thinking Beyond Voyeurism and Danger, „ACME: An International Journal For Critical Geographies”, 2016, 15(2), s. 330-345

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Prideaux B., 2007, Echoes of War: Battlefield Tourism, [in:] Ch. Ryan (ed.), Battlefield tourism. History, Place and Interpretation, Elsevier, Amsterdam, s. 17-28

Tanaś S., 2009, Tanatoturystyka, [w:] K. Buczkowska i A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 266-285

www.facebook.com/VeerYatraMesco/videos/934055256734632 [12.12.2017]

www.raigadfort.in/p/raigad-fort-history.html [12.12.2017]

http://mescotourism.com/Pages/AboutMahad [12.12.2017]

http://theses.gla.ac.uk/3547/1/2012milesphd22.pdf [12.12.2017]

http://meity.gov.in/content/official-language-act [12.12.2017]

https://www.facebook.com/VeerYatraMesco/ [12.12.2017]

http://www.walkthroughindia.com/attraction/top-21-magnificent-forts-of-maharashtra-you-must-visit/ [12.12.2017]

www.walkthroughindia.com/attraction/top-21-magnificent-forts-of-maharashtra-you-must-visit/ [12.12.2017]

www.veeryatra.com/Gallery.html [12.12.2017]

www.shabdkosh.com/translate/brave/brave-meaning-in-Hindi-English [12.12.2017]

https://en.wikipedia.org/wiki/Yatra [12.12.2017]

www.definitions.net/definition/yatra [12.12.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.904

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Katarzyna Barwicka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642