„Oblężenie Malborka”, jako event militarnej turystyki kulturowej. Analiza profilu turystów biorących udział w wydarzeniu

Izabela Rekuć

Abstrakt


Festiwal Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka” wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń odtwórstwa historycznego epoki średniowiecza. Trzydniowy event z licznymi pokazami batalistycznymi, jarmarkiem rzemiosła średniowiecznego, teatrem i tańcem dawnym oraz edukacyjnymi zabawami dla dzieci przyciąga turystów kierujących się różnymi motywacjami, co do uczestnictwa w wydarzeniu. Jest to przyczynkiem do analizy profilu turystów biorących udział w wydarzeniu: ich motywów uczestniczenia, zainteresowania historią i odtwórstwem historycznym w celu wyodrębnienia grupy turystów militarnych.
W tekście zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród uczestników „Oblężenia Malborka” w dniach 21-23 lipca 2017 roku. Analiza wyników badań wskazuje, że w „Oblężeniu Malborka” uczestniczą osoby świadome przekazu wartości historycznej wydarzenia, biorące udział również w innych krajowych eventach żywej historii. Ponad to poddano analizie program wydarzenia oraz jego ocenę przez turystów. Stwierdzono, że „Oblężenie Malborka” jest wydarzeniem o specyfice militarnej, jednak jego program wymaga modyfikacji, zwłaszcza w ofercie edukacji dzieci.

Słowa kluczowe


inscenizacja; muzeum; zamek krzyżacki; żywa historia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biuro Badań Społecznych Question Mark, 2016,Grupy rekonstrukcji historycznych – działania oddolne na rzecz krzewienia kultury narodowej. Raport z badań, http://www.nck.pl/upload/attachments/318583/Grupy-rekonstrukcji-historycznych-raport-z-badan.pdf, [07.01.2018 r.]

Chodyński A., 1998, Uroczystość wręczenia certyfikatu UNESCO na Zamku w Malborku , „Muzealnictwo”, nr 40, s. 19-23

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego . Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Hochleitner J., 2013, Interpretacja przeszłości a inscenizacje historyczne na przykładzie bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka [w:] M.F. Woźniak, T.F. de Rosset, W. Ślusarski (red.), Muzeum. Formy i środki prezentacji I: Historia w muzeum, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 102-112

Hochleitner J., 2015, Z dziejów inscenizacji bitwy grunwaldzkiej, [w:] J. Hochleitner, W. Połom-Jakubowicz (red.), Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacje oferty muzealnej, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 161-172

Hochleitner J., 2016a, Inscenizacje historyczne w Muzeum Zamkowym w Malborku [w:]

J. Hochleitner (red.) Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe

w Malborku, Malbork 2016, s. 167-185

Hochleitner,J., 2016b, „Ożywianie historii" w ofercie edukacyjnej Muzeum Zamkowego w Malborku,[w:] G. Kobrzeniecka-Sikorska, A. Omelan (red.), Sztuka i turystyka w przestrzeni kulturowej regionu, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 25-40

Hochleitner J., Rekuć I., 2017a, Zarządzanie wydarzeniami muzealnymi na przykładzie „Oblężenia Malborka”, „Turystyka Kulturowa”, nr 1/2017, s. 143-159

Hochleitner J., Rekuć I., 2017b, O „ożywianiu historii” i współczesnych rycerzach na malborskim zamku, [w:] J. Hochleitner, K. Polejewski (red.), W służbie zabytków, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 321-332

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kolber D., 2003b, Event – bliskie spotkanie marketingowe, „Marketing w Praktyce”, nr 9, s. 7-10

Kolber D., 2003a, Markowe wydarzenia, „Marketing w Praktyce”, nr 11, s. 19-23

Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych), [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 34-35

Kuźniar W., 2010, Obszary wykorzystania events marketingu w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytety Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Marketing Przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie”, nr 56, s. 359-368

Łukowski K., 2015, Muzeum – fabryka event'ów?, [w:] J. Hochleitner, W. Połom-Jakubowicz (red.), Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacje oferty muzealnej, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 155-159

Maćkowiak P., Maćkowiak M., Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Spychała A., Uglis J., 2013, Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu – sylwetka uczestnika, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 5-32

Mierzwiński M., 2005, Muzeum Zamkowe w Malborku na szlakach turystycznych Europy, „Muzealnictwo”, t. 46, s. 195-207

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, s. 4-25

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Zamek w Malborku na szlakach kulturowych. Analiza oferty i stanu integracji obiekty w systemy tematyczne, [w:] J. Hochleitner (red.) Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 55-84

Musiaka Ł, 2016, Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie malborka, [w:] J. Hochleitner (red.) Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 23-42

Nowacki M., 2014, Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań, „Folia Turistica”, nr 31, s. 31-51

Nowacki M., 2017, Jakość i autentyczność w percepcji osób zwiedzających festyn archeologiczny w Biskupinie, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 83-101

Olejniczak A., 2013, Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczysz, „Marketing i Rynek”, nr 10, s. 9-15

Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej , czyli turystyka eventowa raz jeszcze, „Turystyka Kulturowa”, nr 6/2010, s. 26-46

Rekuć I., 2015, Turystyka alternatywna w województwie warmińsko-mazurskim – szanse i korzyści rozwoju na przykładzie agroturystyki, [w:] S. Czachorowski, Ż. Kostyk, A. Zielińska (red.), Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro. cz. II, wyd. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, Akademicki Klub Turystyczny przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Olsztyn, s. 115-124

Rojek K., 2009, Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (biograficzno-historycznej), „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 4-27

www.oblezenie.zamek.malbork.pl [1.12.2017 r.]

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach – Dziennik Ustaw nr 5 z 1997 poz. 24 z późniejszymi zmianami

Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii. MP Nr 40 Poz. 420

Ziębińska-Witek A., 2015, Muzea wobec nowych trendów w humanistyce. Refleksje teoretyczne, „Historyka. Studia Metodologiczne”, t. 45, s. 97-115
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.906

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Izabela Rekuć

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642