Lokalne dziedzictwo. Miejsce pamięci bitwy pod Wąsoszem (23.04.1863)

Aleksandra Kijak-Sawska

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony wykorzystaniu przez lokalne społeczności walorów turystycznych miejsca pamięci bitwy z okresu powstania styczniowego. Pod wsią Wąsosz Górny w okolicach Częstochowy 23 kwietnia 1863 roku rozegrała się jedna z bitew powstania styczniowego. Na przestrzeni lat lokalna społeczność podejmowała i podejmuje szereg działań mających na celu pielęgnowanie pamięci o bitwie (budowa mauzoleum powstańców, inscenizacje historyczne). W artykule zaprezentowano te działania pod kątem ich skuteczności w zakresie popularyzacji i utrwalenia wiedzy o wydarzeniu oraz ze względu na wpływ na rozwój turystyki lokalnej.


Słowa kluczowe


powstanie styczniowe; Wąsosz; miejsce pamięci; potencjał turystyczny; pomnik „Gloria Victis”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chylińska D., 2013, Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego – zarys problematyki, „Turystyka kulturowa”, nr 11/2013, s. 6-16

Coelho J. F. P., 2011, Turismo Militar como segmento do Turismo Cultural. Memória, Acervos, Expografias e Fruição Turística, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar

Dudek Z., Kubiak J., 1938, Zwycięzcy zwyciężeni, „Gazeta Kłobucka”, R. IX, 1964, nr 30 (424), s. 3

Gąsiorowski J., Bitwa pod Wąsoszem. 23 kwietnia 1863 r., Komitet Budowy Pomnika w Wąsoszu, Częstochowa

Grygosiński J. E., 1934, Powstanie styczniowe w ziemi częstochowskiej, „Słowo Częstochowskie”, R. IV, nr 34, s. 2

Jurek K., 1965, Ziemia częstochowska w powstaniu styczniowym 1863-1864 r, „Ziemia częstochowska”, t.V, Częstochowa, s. 126-158

Hrusovsky M., Noeres K., 2011, Military tourism, [w:] Papathanassis A. (red.), The Long Tail of Tourism. Holiday Niches and their Impact on Mainstream Tourism, Gabler Verlag, Springer Science & Business Media, Heidelberg, s. 87-94

Kopernicki F., 1959, Pamiętnik z powstania styczniowego. Notatnik z powstania w woj. kaliskim w r. 1863-64, oprac. E. Halisz, E. Ratajczak, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Warszawa

Kupiec M., 2014, Bitwa pod Sabinowem (Zondorf) jako obiekt turystyki kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 9/2014, s. 59-74

Lüttich A., 1863, Raport o bitwie pod Wąsoszem, „Wiadomości z pola bitwy”, nr 10, 7 maja 1863, s. 2

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa – zagadnienia ogólne, [w:] Jędrysiak T. , Mikos von Rohrscheidt A. (red.), Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-46

Rola H., 1983, Bitwa pod Wąsoszem, „Katolik”, nr 8 (28), s. 9

Rola H., 1965, Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, Biuletyn nr 56, Śląski Instytut Naukowy, Katowice

Sadowski P., 2012, Pamiątki historii militarnej w południowej Małopolsce jako walory turystyki kulturowej, [w:] Sadowski P. (red.) Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ, s. 141-152

Szadkowska S., 1938, Pierwsze mauzoleum powstania. Jak uczczono bohaterów 1863 roku, poległych pod Wąsoszem, „Na szerokim świecie”, nr 33, s. 4-5

Szubert J., 2012, Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego, oprac. Strzyżewska Z., Muzeum Częstochowskie, Częstochowa

Związek J., 1983, Bitwa pod Wąsoszem – 23. IV. 1863 R. Na tle walk powstańczych na ziemi częstochowskiej, „Częstochowskie wiadomości diecezjalne”, R. 57, nr 9, s. 206-217

Zwycięska walka z buntownikami, 1938, „Goniec Częstochowski”, R. XXXIII, Nr 188, s. 4

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/D2804FD40A044C41C1257B0F00457D75/%24File/31_aneks_ksiazka.pdf [06.12.2017]

www.polskaekologia24.pl/styl-zycia/regiony/gminy/gmina-popow/zabytki-muzea/825/pamiec-o-bitwie-pod-wasoszem [08.11.2017]

www.muzeum-slask1939.pl/content/12 [08.11.2017]

www.sejm-wielki.pl/b/sw.12891 [08.11.2017]

https://dobroni.pl/n/wasosz-2013-zaszczytny/13746 [20.10.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.918

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Aleksandra Anna Kijak-Sawska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642