Antropologia turystyki – praca zbiorowa pod redakcją naukową Sabiny Owsianowskiej i Ryszarda Winiarskiego

Marcelina Solińska

Abstrakt


Recenzowana monografia jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Antropologia turystyki – dziedzictwo  i perspektywy” (1-2 czerwca 2015, Kraków) organizowanej przez Katedrę Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Towarzystwo Doktorantów i Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Inspiracją do organizacji konferencji była 40. rocznica utworzenia Wydziału Turystyki i Rekreacji w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz upamiętnienie jubileuszu 40-lecia historycznego spotkania antropologów zrzeszonych w The American Anthropological Association w Mexico City, podczas którego po raz pierwszy pojawił się postulat stworzenia nowej subdyscypliny naukowej: antropologii turystyki.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Owsianowska S., Winiarski R. (red.), Antropologia turystyki, Kraków, 2017


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Marcelina Solińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642