Zarządzanie obszarowymi programami i produktami turystyki kulturowej a eventy kulturowe

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Pytanie 75.

Wprowadzenie: Przedmiotem pytania jest powiązanie imprez kulturalnych rozmaitego rodzaju (czyli tzw. eventów), które posiadają znaczenie turystyczne z ofertą turystyczną miejscowości i niewielkich obszarów (mikroregionów), w których są one organizowane. Jako takie definiuje te, które w zauważalnej skali przyciągają uczestników spoza miejsca ich organizowania i jego bliskiej okolicy, z których przynajmniej część w związku z udziałem w nich wykorzystuje na miejscu usługi o charakterze turystycznym, (jak zakwaterowanie, wyżywienie, inne). Kontekst pytania jest następujący: w krajowych badaniach eventy są już relatywnie dobrze rozpoznane jako samodzielne wydarzenia będące impulsami TK (np. eventowej, żywej historii, itd.) oraz jako elementy funkcjonowania szlaków kulturowych. Wydaje się jednak, że w kwestii badań i analiz istnieje luka w zarządzaniu obszarowymi przedsięwzięciami i produktami turystyki kulturowej.

Pytanie: Cykliczne eventy są organizowane niemal wszędzie, warto jednak zapytać 1) jaka rola jest im przypisywana w całościowej koncepcji programów i produktów turystyki kulturowej na tych obszarach? 2) jak rekomenduje się włączanie tych z nich, które generują ruch turystyczny, w strukturę i organizację lokalnych produktów turystyki kulturowej? Chciałbym zaprosić nie tylko od wyrażania opinii, ale i do podzielenia się wiedzą, czy i gdzie funkcjonują dobrze sprawdzające się i godne polecenia rozwiązania w tym kierunku?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzyszkowski J., 2011: Turystyka kulturowa w dokumentach planistycznych wybranych krajów europejskich, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 39-51

Borzyszkowski J., 2012: Współczesne Destination Management Organisations (DMO) – przykłady rozwiązań brytyjskich, (w:) Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu, M. Wyrzykowska-Antkiewicz (red.), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, tom 17, CeDeWu, Warszawa

Forum Gnieźnieńskie, 2017, Pyt. 73, Wpływ eventów na destynacje turystyczne w obszarze turystyki kulturowej, (J. Borzyszkowski),”Turystyka Kulturowa” Nr 4., s. 155-163, Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ, Kraków

Getz D., 2008, Event tourism: definition, evolution, and research, “Tourism Management”, s. 403-428

Gorączko M., Cichowska J. 2017, Znaczenie lokalnych zasobów kulturowych w zagospodarowaniu turystycznym przestrzeni wiejskiej Kotliny Kolskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 45

Gorączko M., Gorączko A. 2016, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Łęczycy i powiatu łęczyckiego, „Turystyka Kulturowa”, Nr 5

Gorączko M., Gorączko A. 2016, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu poddębickiego, „Turystyka Kulturowa”, Nr 6

Gorączko M., Gorączko A.J. 2017, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nakielskiego, „Turystyka Kulturowa” Nr 3

Gorączko M., Targowski M. 2017, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Chełmna i powiatu chełmińskiego, „Turystyka Kulturowa” Nr 6

Gorączko M., Targowski M. 2017, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Torunia i powiatu toruńskiego, „Turystyka Kulturowa”, Nr 2

Handbook on Tourism Destination Branding, World Tourism Organization-European Travel Commission, Madrid-Brussels, 2009

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. II, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013a, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, Kultour.pl Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013b, Eventy kulturalne Wielkopolski jako część potencjału turystyki kulturowej regionu, "Turystyka Kulturowa" Nr 12, s.6-24

Piotrowski P., 2012, Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie Industriady – Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), „Turystyka Kulturowa” Nr 10, s. 18-30


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642