Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Fortyfikacji Mazurskich

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Badanie zrealizowano na zlecenie Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ilekroć w niniejszym Raporcie jest mowa o SFM, rozumie się przez to Szlak Fortyfikacji Mazurskich.
Celem badania jest ustalenie potencjału Szlaku Fortyfikacji Mazurskich jako systemu i obszaru eksploatacji turystycznej ukierunkowanej na walory antropogeniczne. Badanie uwzględnia zarówno same zasoby odpowiadające zainteresowaniom i preferencjom poszczególnych grup turystów (w tym ich aktualną lub potencjalną atrakcyjność dla turysty oraz poziom dostępności komunikacyjnej i fizycznej), jak i zakres realizowanych czynności zarządczych, poziom obsługi turystów w przestrzeni Szlaku (gminach na terenie, których znajdują się obiekty Szlaku), infrastrukturę służącą turystyce, informację turystyczną i promocję oraz poziom organizacji usług i produktów turystycznych, w tym tematycznych i lokalnych. W jego ramach przebadano również środowisko zaangażowane w organizację i rozwój oferty kulturowo-turystycznej w obszarze Szlaku, ustalając jego opinię na temat potencjału i istniejących produktów i usług, oczekiwania, co do przyszłej struktury i organizacji Szlaku oraz preferencje w odniesieniu do modelu i zakresu zarządzania szlakiem kulturowym.

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642