Turystyka militarna: zagospodarowanie zasobów i funkcja turystyczna w zarządzaniu obiektami

Piotr Kociszewski

Abstrakt


Turystyka militarna nieodzownie pozostaje związana ze „zwiedzaniem miejsc i obiektów o charakterze obronnym lub związanych z dziejami konfliktów zbrojnych, a także wojska i uzbrojenia, dowódców i żołnierzy” (Mikos von Rohrscheidt 2011, s. 41). Mają one różnorodny charakter, niemniej bezsprzeczny jest ich potencjał, wynikający z naturalnej atrakcyjności imponujących swoim rozmachem fortyfikacji: najstarszych i nowszych, czy nawet ich ruin.

Zagospodarowanie turystyczne tych miejsc, rozumiane jako ich przystosowanie dla potrzeb ruchu turystycznego, to jednak nie tylko kwestia podstawowej infrastruktury czy formy udostępnienia do zwiedzania, lecz także szerszego spojrzenia – na zagadnienie zarządzania obiektem i wynikające z tego możliwości tworzenia konkurencyjnej i przyciągającej przez to potencjalnych odbiorców oferty turystycznej.

W tym kontekście warto postawić złożone pytanie:

- w jakim kierunku powinno podążać zarządzanie obiektami turystyki militarnej i ich zagospodarowanie turystyczne w obliczu zmian otoczenia – a przede wszystkim coraz bardziej wysublimowanych motywacji i oczekiwań turystów, lecz również nowinek i rozwiązań technicznych, coraz szerzej obecnych w turystyce?
- czy dostrzegają Państwo związek pomiędzy stroną formalną danego miejsca / obiektu turystyki militarnej (m.in. struktura własności itp.) a przyjmowanymi kierunkami działania – w tym ich skalą i skupieniem na komercjalizacji?

W ramach odpowiedzi zapraszam do dyskusji, ubogaconej przykładami krajowymi i zagranicznymi.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K. 2011, Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity, Wyd. AWF w Poznaniu

Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red) 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu

Gorączko M., Targowski M. 2017 a, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Torunia i powiatu toruńskiego, „Turystyka Kulturowa”, Nr 2, 181-208

Gorączko M., Targowski M. 2017 b, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Chełmna i powiatu chełmińskiego, „Turystyka Kulturowa”, Nr 6, 145-167

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A. 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kowalczyk A. 2008, Turystyka historyczno-militarna, [w:] Praca zbiorowa pod red. A. Kowalczyka, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, WGiSR, UW, Warszawa

Kowalczyk A., 2009, „Turystyka historyczno-militarna [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, pod red. K. Buczkowskiej i A. Mikos v. Rohrscheidt, AWF Poznań, s. 286-312

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków 2011

Lawin M., Stasiak A. 2009, Obiekty historyczno-militarne, [w:] Praca zbior. pod red. A. Stasiaka, Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Rozwój militarnej turystyki kulturowej w Polsce – wnioski i postulaty [w:] Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., Militarna turystyka kulturowa, PWE Warszawa, s. 251-289

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Raport dotyczący Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, Turystyka Kulturowa Nr 2, s. 148-273

Mikos von Rohrscheidt A. 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KulTour, Poznań

Rekuć I., 2016, Atrakcyjność turystyczna zamku w Lidzbarku Warmińskim w kontekście prac restauratorskich i przebudowy obiektu, "Zapiski z Pogranicza", nr 4, s. 57-70


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Piotr Kociszewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642