Etyka w turystyce

Szymon Czajkowski

Abstrakt


Zgodnie z opisem, książka Etyka w turystyce może pełnić funkcję podręcznika dla środowisk akademickich (studentów i nauczycieli), słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów z turystyki. Ponadto do zapoznania się jej treściami jest zachęcana także kadra menadżerska, pracownicy podmiotów turystycznych, organizacje i stowarzyszenia turystyczne oraz pracownicy instytucji samorządowych. Bazując na własnym doświadczeniu nauki i pracy w każdej z wymienionych grup, prócz ostatniej, zdecydowałem się zapoznać z monografią i zastanowić czy może ona pełnić zadania podręcznika dla wymienionych środowisk. Tym bardziej, że autorzy wskazują, że książka jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem zagadnień i problemów etyki w turystyce.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sikora J., Kaczocha Wł., Wartecka-Ważyńska A., Etyka w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.952

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Szymon Czajkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642