Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Kościana i powiatu kościańskiego

Michał Stępniewski

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buksalewicz P. (red.), Z przeszłości Ziemi Krzywińskiej, Krzywin Wyd. : Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne, 2000

Chłapowski D., Wojna w 1807 roku, Kraków, Wyd. nakł. Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 1916 (Kraków ; Drukarnia Ludowa)

Florkowski H. (red.); Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan. 1972

Gomolec L., Dzieje miasta Śmigla, Wyd. Poznańskie, 1970. Poznań

Katalog zabytków sztuki w Polsce Tom V dawne woj. Poz. Zeszyt 10 Dawny Powiat Kościański, (red. Teresa Ruszczyńska i Aniela Sławińska)

Winowicz K., Kultura muzyczna Kościana w latach 1870-1970, wyd. Kościan : Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1983

Mikołajczak K., Kościan w Polsce Ludowej, Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan

Jezierski W., Powiat kościański : rzecz dla szkoły i ludu, osnuta na materjale źródłowym i urzędowym, Wyd. Kościan : nakł. autora, 1927

Kozłowski. A, Miasto Kościan., Wyd. Cicero sp. z o. o., Kościan PTTK, 1992

Lajszner M., Jankowski B., Ziemia kościańska na starych pocztówkach, Wyd. Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie, Kościan 2009

Pawicki J., 500 lat Ołtarza, Wyd. Urząd Miejski w Kościanie., Kościan 2007

Pawicki J., Z dziejów kościołów kościańskich, Wyd. Urząd Miejski, Kościan

Polak B., Andrzejewski I., Udział Ziemi Kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Wyd. Kościan, [s.n.] 1970

Polak B. (red.), Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim :Wyd. Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Kościńskiej, Kościan 1999

Powiat Kościański, folder informacyjny, wydany staraniem Starostwa Powiatowego w Kościanie Kościan 2006

Ruszczyński F., Historja Czempinia, Wyd. Drukarnia Dziennika Poznańskiego, Poznań 1923

Syta A., Generał Dezydery Chłapowski 1788-1879, Wyd. : Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1971

Szołdrski W., Kościół Dominikanów Kaplica P. Jezusa w Kościanie, Wyd. [s.n.] (Włocławek : Drukarnia Diecezjalna) Włocławek 1927

Wielgosz Z., Zimniewicz K. (red.), Kościan: zarys dziejów; Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, PWN, 1985

Zbierski H., Udział mieszkańców Śmigla i okolicy w Powstaniu Wielkopolskim, 1918-1919, wyd. Śmigiel : Zarząd Miasta i Gminy ; Kościan : "AGA", 1994

Zbierski H., Śmigielskie a, b, c... : przyczynki do dziejów miasta, Wyd. Śmigiel : nakł. Urzędu Miejskiego, 2010

Zgodziński B., Nad środkową Obrą : Kościan, Leszno, Wolsztyn: przewodnik, Wyd. Poznańskie, Poznań 1971

Zielonka J. (red.), Kościańskie przemiany, Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan 1977

Zielonka J. (red.) Ziemia Śmigielska w latach okupacji 1939-1945, Wyd. UMiG w Śmiglu 2005

Zimniewicz K (red.), Dzieje Kościana, t.1 wyd. Zarząd Miasta Kościana, 2000

Zimniewicz K (red.), Dzieje Kościana. t. 2, Wyd. Zarząd Miasta Kościana, 2000

http://www.koscian.pl/?sub=136

http://www.powiatkoscian.pl/Gmina_Krzywin,1596.html

http://www.powiatkoscian.pl/Gmina_Koscian,1593.html

http://www.krzywin.pl/index.php?pid=43


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Stępniewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642