Heritage of Death Landscapes of Emotion, Memory and Practice

Anna Duda

Abstrakt


Publikacja Heritage of Death. Landscapes of Emotion, Memory and Practice pod red. Mattiasa Frihammara i Helaine Silverman stanowi współczesny komentarz nie tylko na temat miejsc śmierci i ich funkcji w przestrzeni kulturowej, ale przede wszystkim to antropologiczne studium ludzkich zachowań i turystycznych praktyk w miejscach trudnego dziedzictwa.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sather-Wagstaff J., 2011, Heritage that hurts. Tourists in the memoryscapes of September 11 (Heritage, Tourism, and Community), Routledge, London and New York


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Anna Duda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642