Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk

Dariusz Karczewski, Joanna Karczewska

Abstrakt


Szlak Kopernikowski wytyczony został z okazji przypadającego w 1973 roku jubileuszu pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika. Początkowo był on bardzo dobrze zagospodarowany i oznakowany, cieszył się też dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodych turystów. Obecnie, mimo że przebiega przez tereny o dużych walorach kulturowych i przyrodniczych, jest stosunkowo mało znany. Jego oznakowanie i wyposażenie w bazę informacji turystycznej w sposób planowy i jednolity przeprowadzono tylko na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W niniejszym artykule autorzy zwrócą uwagę na przeszłość i teraźniejszość Szlaku Kopernikowskiego, jaki wpływ na popularność Szlaku Kopernikowskiego miało ogłoszenie Roku Kopernikowskiego w latach 1973 i 2013 oraz jakie były z punktu widzenia turysty reminiscencje tych obchodów rocznicowych. Stawiają sobie również zadanie, aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest współcześnie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, znajomość miejsc związanych z osobą wybitnego astronoma. Pomocą w tym zadaniu jest analiza ankiet dotyczących Szlaku Kopernikowskiego, wypełnionych przez studentów czterech polskich uniwersytetów.

 


Słowa kluczowe


szlaki turystyczno-kulturowe; Szlak Kopernikowski; Rok Kopernikowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski J. 1972, Polskie miasta Kopernika, Wydawnictwo Interpress, Warszawa

Bałdowski J., Ludwicki K., Skonka Cz. 1973, Szlakiem Kopernika. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Czacharowski A. 1972, Szlakiem Kopernika, Zarząd Główny PTTK, Warszawa

Czacharowski A. 1973, Podróż śladami Mikołaja Kopernika, [w:] Informator o obchodach 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 9-18

Dobrzycki J. 1974, Colloquia Copernicana, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 19; nr 1, s. 176-179

Gębski S. M. 2013, Obchody uroczystości 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w PTTK na Warmii i Mazurach, [w:] Wartość kontynuacji idei i praktyki w turystyce (Studia i Materiały z Dziejów Krajoznawstwa Polskiego, t. 7), Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, s. 155-166

Hryciuk R., Sołoma A. 1985, Pokłosie wielkiej rocznicy, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1-2, s. 219-239

Kalembka S. 2013, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1973 roku. Rozbudowa i przygotowania do obchodów kopernikowskich, [w:] Informator o obchodach 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Toruń, s. 1-7

Krakowskie obchody 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Do użytku wewnętrznego 1973, Kraków

Krakowskie obchody 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 1974, „Urania. Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Astronomii” , R. 45; nr 10, s. 311-315

Kurowski E. 2000, Dzieje Fromborka. Historia miasta do 1998 r., Urząd Miasta i Gminy Frombork, Frombork.

Mikos von Rohrscheidt A. 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Polak W. 2013, Obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 r. w Toruniu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3, s. 573-584

„Poznaj Swój Kraj” 1973, nr 2, s. 28

Sikorski J. 1966-1967, Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1966; nr 2, s. 309-338; 1966; nr 3, s. 429-462; 1966; nr 4, s. 591-624; 1967, nr 1-2, s. 201-238

Stasiak A. 2006, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 10, s. 9-40

Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. 2014, Tematyczne szlaki turystyczne w Polsce, [w:] Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, pod red. A. Stasiaka, J. Śledzińskiej, B. Włodarczyka, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa – Łódź, 401- 411

Styperek J. 2004, Szlak turystyczny jako produkt turystyczny, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, t. 1, pod red. S. Bosiackiego, J. Gralla, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 419-425

Tomkiewicz R. 2013, Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3, s. 533-572

Netografia

kopernik.kujawsko-pomorskie.pl/rok-mikolaja-kopernika (data dostępu 20.01.2018)

kopernik.kujawsko-pomorskie.pl/program (data dostępu 20.01.2018)

kopernik.kujawsko-pomorskie.pl/rok-mikolaja-kopernika/dni-dziedzictwa-kopernikanskiego (data dostępu 20.01.2018)

mazury.pttk.pl/odznaki-pttk.html (data dostępu 20.01.2018)

mazury.pttk.pl/odznaki-pttk.html (data dostępu 20.01.2018)

https://mazury.travel/Warstwa/1197/Szlak_Kopernikowski (data dostępu 20.01.2018)

https://mazury.travel/Poznawaj_i_odkrywaj-Szlaki_turystyczne-

Piesze/1197/Szlak_pieszy_Kopernikowski. (data dostępu 20.01.2018)

https://mazury.travel/Poznawaj_i_odkrywaj-Szlaki_turystyczne-Drogowe/1180/Drogowy_Szlak_Kopernikowski (data dostępu 20.01.2018)

msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_koszk.html (data dostępu 20.01.2018)

szlaki.mazury.pl/Olsztyn-Dobre-Miasto-Lidzbark-Warminski-Pieniez.../szlak-113 (data dostępu 20.01.2018)

warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/programy-i-projekty/znakowanie-turystyczne-regionu (data dostępu 20.01.2018)

warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Turystyki/znkowanie_szlaku_turystycznego/znak_prezentacja1.pdf (data dostępu 20.01.2018)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.980

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Dariusz Karczewski, Joanna Karczewska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642