Turystyka muzealna

Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Abstrakt


Każdy naród tworzy charakterystyczną sobie kulturę materialną i niematerialną, która jest częścią jego świadomości społecznej. W historii danych narodów wiele elementów tej kultury jest zapomniana, ulega zniszczeniu. Stąd też tworzone były i są muzea, jako instytucje zajmujące się ochroną kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Muzea zatem stanowią podstawową bazę turystyki muzealnej, która jest jedną z ważnych form turystyki kulturowej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wyszowska I., Jędrysiak T., 2017, Turystyka muzealna, PWE Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Agnieszka Wartecka-Ważyńska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642