Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świeckiego

Marcin Gorączko, Michał Targowski

Abstrakt


Badania dotyczące potencjału turystyczno-kulturowego mikroregiony zostały oparte na metodzie opracowanej przez A. Mikos von Rohrscheidt, opublikowanej pierwotnie w monografii "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Analiza skupia się na następujących elementach: potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostała oferta czasu wolnego, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjna regionu. Waloryzacja powstała w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającymi skali popularności danej grupy walorów i rodzajów wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Marcin Gorączko, Michał Targowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642