Rola i znaczenie czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” w rozwoju teorii i praktyki turystyki kulturowej w latach 2008-2018

Krzysztof Kasprzak

Abstrakt


Czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa” wpisało się wyraźnie nie tylko w działalność naukową, ale także wiele uczyniła dla popularyzacji różnych aspektów turystyki kulturowej. Turystyka kulturowa ma bowiem dla społeczeństwa nie tylko ogromne znaczenie poznawcze, ale także praktyczne i edukacyjne.
„Turystyka Kulturowa” nie jest tylko jednym z wielu czasopism naukowych. To także ważne pismo opiniodawcze i opiniotwórcze, będące forum wymiany doświadczeń, myśli i poglądów. Publikowane są w nim nie tylko teksty naukowe, dotyczące badań obiektów i zjawisk zawsze dających się zmierzyć, ale także przedstawiające świat idei (dobro, piękno, prawda). Zadaniem środowiska intelektualnego skupionego wokół tego czasopisma jest przede wszystkim jego dalszy rozwój. Winno ono kontynuować i rozwijać badania naukowe, popularyzowanie, wskazywanie dobrych praktyk i rozwiązań oraz edukację społeczeństwa.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa”

Pełny tekst:

XML PDF

Bibliografia


Alejziak W., Liszewski St. 2016. Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce. Folia Turistica, Kraków, 41: 81-135

Biernacka M. 2017. Dolina Poległych w Hiszpanii. Między narodowym katolicyzmem a utowarowieniem pamięci. Czas Kultury, Poznań, 4: (195): 80-84

Buczkowska K., Mikos A. von Rohrscheidt (red.) 2009. Współczesne formy turystyki kulturowej. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, Seria „Monografie”, 391, str. 481

Długosz Z. 2009. Wybrana bibliografia piśmiennictwa turystycznego (2000-2008). Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, str. 62

Hochleitner J. (red.) 2016. Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku. Wydawca: Muzeum Zamkowe w Malborku, str. 221

Houston K. Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski. Wydawnictwo Karakter, Kraków, str. 661

Jackowski A. 2010. Wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce w Polsce. Tourism, 20/2: 5-36

Kociołowicz-Wiśniewska B. 2017. Urban exploration. Upamiętniając miejsca niepamięci, ożywiając miejsca martwe. Czas Kultury, Poznań, 4 (195): 86-90.

Kolasa W.M. 2011. Retrospektywny indeks cytowani w humanistyce. Koncepcja, metody, zastosowania. Przegląd Biblioteczny, 4: 466-486

Księga Syracha (Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk). Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa, 1980, 34, 10

Kulczycki E. 2014. Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, Warszawa, 3: 117-140

Mączak A. 1978. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, str. 386

Mikos A. v. Rohrscheidt 2010. Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (Stan: wrzesień 2010). Turystyka Kulturowa, Poznań, 10: 40-68

Mikos A. v. Rohrscheidt 2012. Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej. (Stan: sierpień 2012). Turystyka Kulturowa, Poznań, 8: 79-112

Mikos A. v. Rohrscheidt 2014. Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. (Stan: sierpień 2014). Turystyka Kulturowa, Poznań, 8: 86-135

Nahotko M. 2007. Naukowe czasopisma elektroniczne. Wydawnictwo SBP, Nauka-Dydaktyka-Praktyka, Warszawa, str. 180

Orzechowski R., Mikołajczak K. 2017. Rola „miejsc pamięci” w kształtowaniu pamięci zbiorowej – tanatoturystyka jako element pamięci historycznej. Czas Kultury, Poznań, 4 (195): 74-79

Rousseau J.-J. 1955. Emil czyli o wychowaniu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Sobota A. 2014. Nieuczciwe chwyty w dyskusji naukowej. Folia Iuridica Wratislaviensis, Wrocław, 3 (2): 107-122

Wieczorkiewicz 2012. Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, UNIVERSITAS, Kraków, 383 str. (cytat ze str. 1224)

http://www.turystykakulturowa.org
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.990

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Krzysztof Kasprzak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642