Innowacyjna forma promocji dziedzictwa kulturowego połączona z aktywnością fizyczną

Natalia Bursiewicz, Anna Penkała

Abstrakt


Artykuł jest próbą metodologicznego ujęcia propozycji innowacyjnego produktu turystycznego, opartego na promocji historii i kultury miasta, a w efekcie zintegrowaniem kultury fizycznej z innymi dziedzinami kultury. W długiej perspektywie wdrożenie projektu może stać się przyczynkiem do aktywizacji społeczności lokalnej. Odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania turystów względem produktu turystycznego jest propozycja połączenia koncepcji tradycyjnych tras turystycznych – opartych na obiektach dziedzictwa kulturowego – z ukierunkowaną aktywnością fizyczną. Na bazie istotnych informacji dotyczących specyfiki terenu, jakim jest wzgórze zamkowe w Krakowie, analizie podlegają poszczególne czynniki: ukształtowanie terenu, deniwelacja, układ przestrzenny, istniejąca infrastruktura. Na podstawie zebranych materiałów opracowano kompleksowy produkt turystyczny uwzględniający zarówno sferę aktywności fizycznej (jak dobór obciążeń i zakresu aktywności) w połączeniu z innowacyjną metodą prezentacji szerokiego spektrum zagadnień z zakresu kultury i sztuki.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka miejska; aktywność fizyczna; innowacyjność; trening funkcjonalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski J., 1965, Tajemnice starego Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Bryon J., 2012, Tour guides as storytellers - from selling to sharing, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, nr 12, s. 27– 43

Chang K. C., 2014, Examining the Effect of Tour Guide Performance, Tourist Trust, Tourist Satisfaction, and Flow Experience on Tourists’ Shopping Behavior, “Asia Pacific Journal of Tourism Research”, nr 19, s. 219–247

Davies J, Williment J., 2008, Sport Tourism – Grey Sport Tourists, All Black and Red Experiences, „Journal of Sport & Tourism”, nr 13 s. 221–242

Domínguez-Quintero A.M., Rosario González-Rodríguez M, Paddison B., 2018, The mediating role of experience quality on authenticity and satisfaction in the context of cultural-heritage tourism, „Current Issues in Tourism”, brak nr.

Ebejer J., 2018, Urban heritage and cultural tourism development: a case study of Valletta’s role in Malta’s tourism, „Journal of Tourism and Cultural Change”, brak nr.

Fabiański M., Purchla J., 2001, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Franaszek A., 1985, Wawel : zamek i katedra, Sport i Turystyka, Warszawa

Gehl J., 2017, Miasta dla ludzi, RAM, Kraków

Hansen A.H., Mossberg L., 2017, Tour guides’ performance and tourists’ immersion: facilitating consumer immersion by performing a guide plus role, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, nr 17, s. 259–278

Hjalager A. M., 2010, Regional Innovation Systems: The Case of Angling Tourism, “Tourism Geographies”, nr 12, s. 192–216

Kierkegaard S., Malantschuk G., 1978, Søren Kierkegaard's Journals and Papers: Autobiographical, 1829-1848, Indiana University Press, Bloomington

Kim H, Oh J.S., Jayakrishnan R., 2012, Tourist activity simulation model for assessing real-time tour information systems, „Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning, and Operations”, nr 16, s. 118–131

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2016, Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011 – 2015, Proksenia, Kraków

Kuczman K., 1999, Wawel : przewodnik, KARPATY, Kraków

Liu G., Chen J.S., 2015, A Dynamic Model for Managing Cultural Tourism, „Asia Pacific Journal of Tourism Research”, nr 20, s. 500–514

Lubowiecki-Vikuk A., Dzięgiel A., 2013, Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, nr 2 s. 119–135

Małecki J., 2014, Historia Krakowa dla każdego, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Matoga Ł., Pawłowska A., 2018, Off-the-beaten-track tourism: a new trend in the tourism development in historical European cities. A case study of the city of Krakow, Poland, „Current Issues in Tourism”, nr 21 s. 1644–1669

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta, [w:] OBCY W POZNANIU. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), PROKSENIA, Kraków; 139–183

Papińska-Kacperek J., 2016, Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce, Turystyka Kulturowa, nr 2, s. 67–85

Połucha J., Žukovskis J., 2015, Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1 (29), s. 73-83

Romanillos G., Moya-Gómez B., Zaltz-Austwick M., Lamíquiz-Daudén P.J., 2018, The pulse of the cycling city: visualising Madrid bike share system GPS routes and cycling flow, „Journal of Maps”, nr 14, s. 34–43

Rożek M., 1989, Zwiedzamy Kraków : przewodnik turystyczny, Kraj, Warszawa, Kraków

Rożek M., 2000, Symbolika i magia Krakowa, PWN, Warszawa, Kraków

Rożek M., 2001, Wawel, zawsze Wawel, PWN, Warszawa, Kraków

Rożek M., 2005, Sekrety Krakowa: ludzie, zdarzenia, idee, WAM, Kraków

Schut P-O., 2018, Outdoor Activities and Urbanization: A Constant Bridging Throughout the Twentieth Century in France, „The International Journal of the History of Sport”, vol 27, nr 8, s. 1–20

Skowron R., 2001, Wawel: kronika dziejów. T. 1, Od pradziejów do roku 1918, Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków

Szalonka K., 2015, Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 38, s. 171–182

Ścibiorska-Kowalczyk I., 2013, Możliwości uprawiania turystyki kulturowej na rowerze na przykładzie Szklarskiej Poręby, „Turystyka kulturowa”, vol 1, s. 59–88

Tomczykowska P., 2014, Turystyka kulturowa szansą na rozwój miasta kreatywnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia, „Turystyka kulturowa”, vol 2, s. 39–54

Wawel 1000-2000, Biuro Festiwalowe Kraków 2000, Kraków

Weiler B., Black R., 2015, The changing face of the tour guide: One-way communicator to choreographer to co-creator of the tourist experience, „Tourism Recreation Research”, nr 40 s. 364–378

Yang L., 2011, Cultural tourism in an ethnic theme park: Tourists’ views, „Journal of Tourism and Cultural Change”, nr 9, s. 320–340

Ye H., Tussyadiah I. P., 2011, Destination visual image and expectation of experiences, „Journal of Travel and Tourism Marketing”, nr 28, s. 129–144

Zawadzki P., 2015, Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 379, s. 311–320

http://www.kayakrepublic.dk/ [dostęp 30.09.2018]

https://www.dubrovnikactiveholidays.com/swimming-tours/ [dostęp 30.09.2018]

https://en.rotterdam.info/locations/hidden-gems/ [dostęp 30.09.2018]

https://runningcopenhagen.com/ [dostęp 30.09.2018]

https://www.dubrovnikactiveholidays.com/running-tours/ [dostęp 30.09.2018]

https://www.runningtoursbudapest.com/terms-conditions [dostęp 30.09.2018]

http://rollschool.pl/zwiedzanie-warszawy-na-rolkach-z-przewodnikiem/[dostęp30.09.2018] http://cityevent-poznan.pl/tour/rowerowa/ [dostęp 30.09.2018]

http://karnet.krakow.pl/26978-krakow-wycieczki-rowerowe-po-krakowie-z-przewodnikiem [dostęp 30.09.2018]

https://www.runnincity.world/ [dostęp 30.09.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.994

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Natalia Karolina Bursiewicz, Anna Penkała

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642