Vol 6 (2016)

(listopad-grudzień)

Redaktor: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski 6-18
Okiem przewodnika-krajoznawcy. O potencjale turystyki literackiej w Hrubieszowie PDF

Agata Wiza 19-31
Aktywność turystyczna osób starszych w kontekście jakości życia PDF

Malwina Pietrzyk 32-50
Świat społeczny rekonstrukcji historycznej epoki późnego średniowiecza: podstawowe założenia, problemy i wyzwania badawcze PDF

Krzysztof Kołodziejczyk 51-78
Przekształcenia zabytkowych zajezdni komunikacji miejskiej we Wrocławiu w obiekty kulturalno-turystyczne PDF

Katarzyna Czernek 79-89
Dziedzictwo kulturowe i jego rola w kształtowaniu tożsamości miejsca oraz relacji wśród lokalnej społeczności PDF

Agnieszka Gandecka 90-107
Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna PDF

Katarzyna Zielińska 108-120
Polka w osiemnastowiecznym Stambule. Rzecz o Reginie Pilsztynowej i jej postrzeganiu Imperium Osmańskiego PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko 125-145
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu poddębickiego PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Banaszkiewicz 121-124
New Directions in Tourism Analysis: Tourism Imaginaries at the Disciplinary Crossroads: Place, Practice, Media PDF

Dyskusja naukowa


Przemysław Buryan 146-163
Czy należy opracować i upowszechniać kryteria i standardy dostępności obiektów sakralnych dla turystyki kulturowej? PDF