Vol 7 (2018)

Numer specjalny: Turystyka kulturowa w badaniach interdyscyplinarnych II

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt.

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Robert Pawlusiński, Piotr Zmyślony 7-22
Gospodarka nocna a oferta kulturowa miast PDF

Dominik Ziarkowski 23-42
Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku PDF

Małgorzata Skulimowska 43-61
Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie małopolskim i podkarpackim PDF

Rafał T. Prinke 62-74
Czeladnicy i loże: Ukryta kultura wolnomularstwa w świecie turystyki PDF (English)

Marek Kazimierczak 75-89
Etyczny wymiar międzykulturowego zrozumienia w turystyce PDF

Adrianna Banio, Adam Omorczyk 90-101
Turystyka olimpijska. Zarys problematyki PDF

Tomasz Duda 102-116
Zrównoważona turystyka kulturowa na obszarach przyrodniczo cennych. Studium przypadku Drawieńskiego Parku Narodowego PDF

Susan Mwebaza, Julius Jjuuko, Provia Kesande 117-131
Turystyka religijna i pielgrzymkowa: konflikty i wyzwania. Przypadek Swiątyni Męczenników Namugongo w Ugandzie PDF (English)

Dominik Orłowski 132-157
Polskie kuchnie regionalne i ich miejsce w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich PDF

Artykuły przeglądowe


Karolina Buczkowska-Gołąbek, Monika Pewińska 158-178
Spis publikacji z zakresu tematyki kulinariów w podróży oraz turystyki kulinarnej autorstwa polskich badaczy z ostatnich 15 lat: 2002-2017 PDF