Vol 6 (2015)

Czerwiec

Redaktor prowadzący: Przemysław Buryan

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Robert Tomasz Tomczak 6-20
Turystyka w dawnych czasach. Siedemnastowieczne pobyty szlachty polskiej w Pradze PDF

Wojciech Jan Cynarski, Joanna Chała 21-35
Zamki i turnieje: Turystyka pasjonatów kultury militarnej Europy PDF

Natalia Tomczewska-Popowycz 36-50
Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski PDF

Wojciech Jakub Zgłobicki, Justyna Warowna, Bogusława Baran-Zgłobicka, Grzegorz Gajek, Waldemar Jezierski 51-67
Turystyka kulturowa a geoturystyka. Walory turystyczne geostanowisk kulturowych w Polsce PDF

Recenzje książek naukowych


Dorota Aleksandra Świtała-Trybek 68-70
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Podręcznik dla studentów kierunków turystycznych i ekonomicznych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska 71-80
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu złotoryjskiego PDF

Dyskusja naukowa


Mirosław Marczak 81-88
Czy można uznać mieszkańców danej destynacji za pełnoprawnych turystów i jakie to może mieć konsekwencje dla nauki? PDF