Vol 5 (2019)

Współczesne formy turystyki kulturowej: konteksty

Karolina Buczkowska-Gołąbek, Katarzyna Opaska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Natalia Karolina Bursiewicz 7-26
Architurystyka (Turystyka architektoniczna): w poszukiwaniu "spektakularnych" obiektów PDF

Anna Duda 27-44
Mroczna turystyka w obliczu wyzwań ponowoczesności na przykładzie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia PDF

Aleksandra Gutowska 45-59
Slumming czyli oglądanie obrazów codziennego życia – przykład Kibery (Kenia) PDF

Magdalena Tomaszewska-Bolałek 60-75
Kulinaria w turystyce rekonstrukcji historycznej PDF

Anna Królikowska-Tomczak, Aleksandra Machnik 76-98
Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej PDF

Alicja Maria Lewandowska, Justyna Chodkowska-Miszczuk 99-120
Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej. Przykład Torunia PDF

Anna Magdalena Fabisiak, Aleksandra Grzymała, Mariusz Jaworski 121-132
Street food w aspekcie turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Tomasz Duda, Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak 133-152
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego PDF

Recenzje książek naukowych


Karolina Buczkowska-Gołąbek 153-155
Turystyka a pielgrzymowanie PDF

Dyskusja naukowa


Karolina Buczkowska-Gołąbek 156-164
„QUO VADIS TURYSTYKO KULTUROWA?” PDF