Vol 3 (2020)

Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa

Redaktorzy: Michał Kępski, Szymon Czajkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Bartosz Małolepszy, Michał Kępski 7-11
Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji PDF

Marek Nowacki 12-40
Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt 41-102
Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej PDF

Magdalena Banaszkiewicz 103-127
Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników PDF

Dawid Barbarzak 128-153
Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa PDF

Wiesław Skrobot 154-178
Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich. W stronę Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach PDF

Ewa Poloczek, Patrycja Tomiczek 179-194
„Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb”. Działalność Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego na Górnym Śląsku PDF

Małgorzata Aranka Wyrzykowska 195-213
Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena PDF

Andrzej Trojanowski 214-238
Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce – uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Kowalik 239-293
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Tarnowa i powiatu tarnowskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Kachniewska 294-300
TURYSTYKA KULTUROWA – INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA Recenzja książki Armina Mikosa v. Rohrscheidta „Zarządzanie w turystyce kulturowej” PDF

Adam Pisarek 301-308
Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku PDF

Dyskusja naukowa


Bartosz Małolepszy, Michał Kępski 309-322
Zasady interpretacji dziedzictwa a potrzeby współczesnej turystyki kulturowej. Czy i jak zasady interpretacji dziedzictwa odpowiadają potrzebom współczesnej turystyki kulturowej? PDF