Vol 5 (2020)

Nr 5 / 2020 Turystyka kulturowa w miastach

redaktor: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Sylwia Kaczmarek 7-40
Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto PDF

Agnieszka Koper 41-70
Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej PDF

Agnieszka Niezgoda, Izabela Wyszowska 71-94
Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania) PDF

Sebastian Bernat 95-115
Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych PDF

Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska,, Maria Bajak 116-139
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) PDF

Tomasz Grzyb 140-172
Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa? PDF

Andrzej Kowalczyk 173-231
Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Franciszek Mróz 232-286
Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) PDF

Recenzje książek naukowych


Paweł Plichta 287-303
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych – Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 PDF

Dyskusja naukowa


Małgorzata Nieszczerzewska, Paweł Plichta 304-364
Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Pytanie 92: Jak rewitalizacja miast w Polsce wpływa na turystykę kulturową? PDF