Vol 1, No 118 (2021)

Numer tematyczny: Podróże i transgresje

red. Magdalena Banaszkiewicz, Adam Żaliński

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Jacek Kaczmarek, Sylwia Kaczmarek 7-37
Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu PDF

Marek Adam Kazimierczak, Ewa Malchrowicz-Mośko 38-55
Overtourism w etycznej perspektywie PDF

Agnieszka Karpiel 56-73
Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia PDF

Magdalena Sawczuk 74-92
Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia PDF

Maria Gutowska 93-115
Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki PDF

Piotr Kociszewski 116-148
Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego PDF

Artykuły przeglądowe


Karolina Buczkowska-Gołąbek 149-170
Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Michał Kupiec, Tomasz Duda 171-203
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu drawskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Banaszkiewicz 204-211
Leisure and Death: An Anthropological Tour of Risk, Death, and Dying PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz, Paweł Plichta 212-239
Pytanie 94: Jak digitalizacja/cyfryzacja dziedzictwa i wirtualizacja praktyk kulturowych wpływa na rozwój turystyki kulturowej? PDF