Vol 2, No 119 (2021)

Nr 2/2021

redaktor prowadzący numer: Jacek Borzyszkowski

 

Spis treści

Artykuły


Krzysztof Piotr Kołodziejczyk, Katarzyna Michnicka 7-49
Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej PDF

Sebastian Bernat 50-80
Organowe podróże po Polsce – rozwojową formą turystyki PDF

Małgorzata Gałązka 81-103
Wpływ działalności terrorystycznej na ruch turystyczny w Europie Zachodniej PDF

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 104-147
Postać Tomáša G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał? PDF

Małgorzata Pruska, Przemysław Charzyński 148-190
Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności PDF

Tomasz Abramski, Anna Magdalena Fabisiak, Mariusz Jaworski 191-203
Tradycje kulturowe i zachowania żywieniowe turystów płci męskiej w dobie COVID-19 PDF

Magdalena Kugiejko 204-230
Zagospodarowanie walorów turystyczno-kulturowych północnego i południowego Omanu PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Kowalik 231-282
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brzeskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Piotr Zmyślony 283-289
„Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych” PDF

Zygmunt Kruczek 290-295
"Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie" PDF

Dyskusja naukowa


Paweł Plichta, Anna Duda, Marta Miskowiec, Jacek Kaczmarek, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Aneta Kopczacka, Marianna Michałowska, Armin Mikos von Rohrscheidt 296-333
Pytanie 95: Jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową? PDF

Artykuły przeglądowe


Karolina Buczkowska-Gołąbek 334-374
Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem PDF