Vol 1, No 122 (2022)

Numer tematyczny: Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej

Redaktorzy prowadzący numer: dr Piotr Kociszewski, dr Agnieszka Muszyńska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum

Artykuły


Edyta Pijet-Migoń, Karolina Królikowska 7-25
Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych PDF

Ewa Elżbieta Markiewicz, Agnieszka Niezgoda 26-46
Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia) PDF

Agata Walczak 47-84
Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia PDF

Iryna Manczak, Maria Bajak 85-108
Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”) PDF

Andrzej Kowalczyk 109-152
Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Łukasz Jakubowski, Marcin Gorączko 153-181
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Piotr Kociszewski 182-186
Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Białowieży w latach 1860-1945 PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Marcin Gorączko, Armin Mikos von Rohrscheidt 187-221
Pytanie 98: Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową? PDF