Vol 1 (2011)

Styczeń

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Łukasz Gaweł 4-18
Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych PDF

Jacek Borzyszkowski 19-31
Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki PDF

Recenzje książek naukowych


Jacek Kaczmarek 32-36
Regionalne szlaki tematyczne. Idea - potencjał - organizacja PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Arkadiusz Ochmański 37-52
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Gliwic i powiatu gliwickiego PDF

Dyskusja naukowa


Janusz Hochleitner 53-58
Czy istnieje potrzeba szerszej debaty z osobami i instytucjami kreującymi nowe produkty turystyki kulturowej? PDF