Vol 3 (2011)

Marzec

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Iwona Peryt-Gierasimczuk 4-13
O sztuce, ochronie zabytków i turystyce – subiektywnie PDF

Izabela Lipińska 14-27
Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego PDF

Recenzje książek naukowych


Paulina Ratkowska 28-31
Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Łukasz Funka 32-42
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Grodziska Wielkopolskiego i powiatu grodziskiego PDF

Dyskusja naukowa


Paulina Ratkowska 43-47
Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej? PDF