Vol 11 (2011)

Listopad

Redaktorzy prowadzący: Karolina Buczkowska, Ewa Malchrowicz

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Mirosław Marczak, Jacek Borzyszkowski 4-15
Lokalne markowe produkty turystyki kulturowej – analiza funkcjonowania na przykładzie „Krainy w Kratę” oraz „Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku” PDF

Izabela Lipińska 16-24
Oferta turystyki plemiennej Indian Nawaho PDF

Recenzje książek naukowych


Agnieszka Matusiak 25-27
Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Ewa Malchrowicz, Anna Urbaniak 28-36
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Kępna i powiatu kępińskiego PDF

Dyskusja naukowa


Zygmunt Kruczek 37-44
W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść i formę? PDF