Vol 1 (2010)

styczeń

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Krzysztof Kaczmarek 4-13
Turystyka archeologiczna PDF

Joanna Orzechowska 14-44
W poszukiwaniu istoty miasta - przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej PDF

Recenzje książek naukowych


Dariusz Dąbrowski 45-50
Kryzys muzeów. Globalizacja kultury Autor: Jean Clair PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Dariusz Dąbrowski 51-62
Waloryzacja1 turystyczno-kulturowa Powiatu Wąbrzeskiego PDF

Dyskusja naukowa


Sylwia Kaczmarek 63-68
Wspólna polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do turystyki kulturowej PDF