Vol 2 (2009)

Luty

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Agnieszka Matusiak 4-19
Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska. PDF

Armin Mikos v. Rohrscheidt 20-48
Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Paweł Różyczki 49-50
Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Paweł Wieczorek 51-67
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego miasta Żnina i powiatu żnińskiego PDF