Vol 2 (2015)

Luty

Redaktor prowadzący: Szymon Czajkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski 6-19
Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne PDF

Barbara Pabian 20-35
Spotkanie międzykulturowe w kontekście turystycznego doświadczania świata. Przykład Singapuru PDF

Agnieszka Iwona Wieszaczewska 36-46
Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia jako szansa na rozwój turystyki kulturowej w regionie PDF

Bartosz Małolepszy 47-66
Produkty turystyczne Bramy Poznania. Teoria interpretacji dziedzictwa w praktyce PDF

Recenzje książek naukowych


Michał Skoczyński 67-70
Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska 71-79
Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego powiatu strzelińskiego PDF

Dyskusja naukowa


Izabela Wyszowska 80-91
Turystyka biograficzna w Polsce i na świecie PDF