Vol 8 (2013)

sierpień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Magdalena Stefanik, Marta Kamel 5-23
Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna PDF

Michał Rypiński 24-37
Dźwięk jako element produktu turystycznego na wybranych przykładach PDF

Anna Dubińska 38-52
Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Małopolska Ścieżka Winna PDF

Recenzje książek naukowych


Ewa Malchrowicz-Mośko 53-57
Podglądają Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Daria Kalka 58-75
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świdnickiego PDF

Artykuły przeglądowe


Marek Piasta, Arkadiusz Ochmański 76-104
Przewodnicy miejscy, terenowi i górscy w poszczególnych województwach w latach 2006-2013 PDF