Vol 4 (2009)

Kwiecień

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Armin Mikos v. Rohrscheidt 4-28
Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału PDF

Ewa Małkowska-Bieniek 29-62
Polskie judaika jako magnes turystyczny PDF

Recenzje książek naukowych


Armin Mikos v. Rohrscheidt 63-66
Kultura i turystyka razem czy oddzielnie? PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Armin Mikos v. Rohrscheidt 67-84
Szlak Piastowski. Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego. PDF